120 Stoelen stonden klaar om het publiek te ontvangen op de donateursavond 19 april in De Dres. Er moesten zeker 40 stoelen bijgeplaatst worden. Fijn zoveel enthousiast publiek.
Na een woord van welkom door de voorzitter Han Staal werd het eerste jaarboek 2024 uitgereikt aan niemand minder dan Joke Admiraal-Koemeester.
Joke die vanaf de oprichting in het bestuur heeft gezeten (27 jaar), werd vanwege haar uitzonderlijke verdiensten gelijktijdig benoemd tot erelid van De Cromme Leeck.
Joke had zitting in de bouw- en beheercommissie Huis van Oud en de redactie- en schenkingencommissie. Bovendien was Joke vice-voorzitter van De Cromme Leeck.

Passend bij het thema van de nieuwe tentoonstelling: ‘verdwenen venters’ in het Huis van Oud zongen de Moonshiners het lied ‘De kassiesventer’. Vervolgens hielden Jan Hulst en Jan Bakker een presentatie over hun artikelen in het jaarboek. Voordat de pauze volgde zongen de Moonshiners nogmaals hun lied. Nu voor iedereen hoorbaar.
Na de pauze kwamen Han Staal en Lidwien Derriks aan het woord. Bij de laatste presentatie werd uit volle borst door de aanwezigen uit Zwaagdijk-West het volledige volkslied van Zwaagdijk gezongen.
Na afloop werden de jaarboeken 2024 uitgereikt aan de aanwezige donateurs.
19 april 2024
Joke Admiraal-Koemeester erelid van De Cromme Leeck


Uitreiking jaarboek 2024 aan Joke Admiraal door voorzitter Han Staal