Tijdens de druk bezochte donateursavond zijn door de voorzitter Han Staal drie oorkondes uitgereikt aan de bewoners van Wijzend 11a (Linda Arkesteijn en Siem Kok) en 11b (Claudia en Ruud van Langen-Kok)  en Wijzend 26 (Karina en Edwin van Diepen-Pronk).
Zij hebben met de verbouw van hun woning bijgedragen aan de verfraaiing van het dorpsbeeld.
Zij hielden een korte presentatie hoe de verbouw van hun woning tot stand is gekomen.
Het eerste exemplaar van het jaarboek 2023 werd deze avond uitgereikt aan Joop Koning.
Joop nam afgelopen jaar afscheid van de Bouwhistorische Commissie van De Cromme Leeck. Hij was hier vanaf de oprichting bij betrokken. Veel panden zijn door hem beschreven. Zowel de bouwkundige staat als de bewoningsgeschiedenis werden vast gelegd. Ook was Joop direct betrokken bij de verbouwing van het Huis van Oud. Hij is er mede verantwoordelijk voor geweest dat het Huis van Oud geworden is tot wat het nu is.
In het nieuwe jaarboek staat een artikel van zijn hand over de voormalige Openbare Lagere School in Wognum.
Aldert Kamp, Koos Blauw en Arie Schouten hielden boeiende presentaties over het door hun geschreven artikel in het jaarboek 2023. Arie sloot zijn praatje zelfs af met een lied.
Alle aanwezige donateurs konden aan het eind van de avond het jaarboek 2023 mee naar huis nemen, terwijl vrijwilligers de komende weken de jaarboeken bij de donateurs aan huis brengen.
21 april 2023
Boeiende goed bezochte donateursavond De Cromme Leeck


Overhandiging eerste exemplaar jaarboek 2023 aan Joop Koning