Een kijkje achter de schermen van bedrijven in Nibbixwoud, Wognum en Zwaagdijk-West kreeg het talrijke publiek voorgeschoteld tijdens de donateursavond met het thema Aan het werk. Deze bijeenkomst werd georganiseerd door De Cromme Leeck en vond plaats op vrijdagavond 22 oktober in De Dres in Nibbixwoud.

Vier mensen vertelden over hun bedrijf dat hun levenswerk vormde. Soms werkten ze al van jongs af aan mee in het bedrijf van hun vader. Ton Ootes bijvoorbeeld is de vierde generatie Ootes die veehouder is op de familieboerderij in Wadway. Volgend jaar staat die stolp er 150 jaar en de vijfde generatie dient zich al aan. Er is veel veranderd: drie boeren zijn er nog op het traject tussen Wadway en Wognum, terwijl Ton er in zijn jeugd 28 telde. In woord en beeld trok hij parallellen tussen het werk vroeger en nu. Veel wat voorheen handwerk was, wordt tegenwoordig in korte tijd door een loonwerker gedaan.
Dat is ook het geval bij fruitkweker Erik Appelman uit Zwaagdijk-West. Hij teelt vooral peren maar staat bekend om zijn kersentuin aan de Hoornseweg, die in de zomermaanden een ware trekpleister is. Het was interessant om te zien en te horen welke rol de techniek speelt bij de teelt: bescherming tegen de vorst, informatie over de grond, de groei en de vochttoediening – alles wordt door de computer in de gaten gehouden en de gegevens krijgt Erik op zijn mobiel. Hij is dus langzamerhand meer fruitmanager dan fruitteler.
Witlofteler Roel Spruit dook eerst in het verleden en vertelde over zijn vader die bouwer was in Nibbixwoud en veel verschillende producten teelde. Roel kwam bij hem werken en richtte zich op de witlof en tegenwoordig ook op roodlof. Een groot bedrijf verrees aan de Wijzend en vandaar vinden de perfect gevormde struiken hun weg naar restaurants en naar het buitenland. Verrassend was het verhaal over de vergaande contacten met Japan. De handelaars daar stelden prijs op één struik per plastic zakje. De vier zoons van Roel zitten allemaal in het bedrijf en tonen zich waardige opvolgers van hun vader en grootvader.
Peter Kool kwam niet uit een bakkersfamilie, hij wilde aanvankelijk automonteur worden maar switchte naar de bakkersopleiding. Tot groot genoegen van al zijn latere klanten natuurlijk. Peter stopte eind 2019 met zijn bakkerij in Nibbixwoud. Een mooie film over zijn werk en zijn specialiteiten (krentenbrood, kruidnoten, taaikoeien) die hij grotendeels met hand maakte, riep bewonderende reacties op bij de aanwezigen.
Al met al een interessante avond over bijzondere werkers en hun bedrijven.
22 oktober 2021
Donateursavond biedt een kijkje achter de schermen


De medewerkers aan deze avond, v.l.n.r. Erik Appelman, Ron Ootes, Peter Kool en Roel Spruit
Een volle zaal luistert naar voorzitter Ina Broekhuizen