Op maandag 19 april 2021 overleed in zijn geliefde boerderij Welgelegen in Wognum ons oud-bestuurslid Henk Sloëtjes. Henk stond in 1997 aan de wieg van onze stichting, de eerste jaren vergaderde het bestuur in stijl in de koepelkamer van Welgelegen. Hij maakte zich sterk voor het behoud van het huis van Cees Oud aan de Grote Zomerdijk. Met zijn vurige pleidooi wist hij het bestuur over de streep te trekken en werd het museum Huis van Oud een feit. Vervolgens zette hij zich in voor de inrichting en maakte hij deel uit van de schenkingencommissie.
Daarnaast schreef Henk artikelen voor het jaarboek en corrigeerde hij alle teksten voor dit boek.
In 2010 werd de Bouwhistorische commissie in het leven geroepen met als doel panden die gesloopt of ingrijpend verbouwd worden, vast te leggen in woord en beeld. Henk was lid van deze commissie vanaf de oprichting tot aan dit voorjaar. In 2015 nam hij afscheid van het bestuur maar vanzelfsprekend bleef hij betrokken bij het wel en wee van onze stichting.
Zijn trots was Welgelegen waar hij in 1989 kwam wonen. In de loop der jaren bracht hij in- en exterieur van de monumentale boerderij zorgvuldig terug in de oorspronkelijke staat. Meerdere keren konden belangstellenden er een kijkje nemen bijvoorbeeld tijdens Open Monumentendag.
Op donderdag 22 april werd Henk uitgedragen uit zijn boerderij, vanzelfsprekend door de rouw- en trouwdeur.
Wij gedenken hem met eerbied en dankbaarheid.
19 april 2021
In memoriam Henk Sloëtjes


Henk bij de darsdeuren tijdens de Open Monumentendag 2019
Foto: Ina Broekhuizen
Welgelegen in het voorjaar, gezien vanaf de Lange Regel
Foto: Ina Broekhuizen
Welgelegen
Henk Sloëtjes heeft De Cromme Leeck benoemd tot erfgenaam van het Rijksmonument Welgelegen aan de Kerkstraat 1. Het bestuur besloot deze erfenis te aanvaarden. Dit besluit brengt uiteraard veel denkwerk en overleg met zich mee. We hopen op de inzet van velen om de boerderij in de geest van Henk voor de toekomst te bewaren.