Omdat we niet zoals gebruikelijk een donateursavond kunnen organiseren, is ook dit jaar het eerste exemplaar van het nieuwe jaarboek in kleine kring overhandigd. In het boek staat een uitgebreid en goed gedocumenteerd artikel over de geschiedenis van Wadway onder de titel 'Wadway, duizend jaar wel en wee', geschreven door Ko Groot. Op de voorkant prijkt bovendien een foto van het kerkje van dat dorp.
Eind 2020 sloten Rina en Fons Loos de deuren van 'hun' café De Vriendschap in Wadway. Een aderlating voor het hele dorp en wijde omgeving. Als eerbetoon aan Rina en Fons en als dank voor hun jarenlange inzet en betrokkenheid besloten we het eerste boek aan hen uit te reiken. Op 14 april gebeurde dat in hun woning in Spanbroek.
14 april 2021
Eerste jaarboek 2021 voor Rina en Fons Loos


Ina Broekhuizen overhandigt het eerste jaarboek aan Fons en Rina Loos
Foto: Han Staal
Een oude foto van het kerkje van Wadway staat op de voorkant van het nieuwe jaarboek