Het Westfries Genootschap nam in 2019 het initiatief om veertien borden te laten maken met als onderwerp 75 jaar vrijheid in Westfriesland. Er werden teksten geschreven en beeldmateriaal bijeen gezocht.
Organisaties die er belangstelling voor hadden, konden deze borden in 2020 gratis ontvangen. Bijdrages van gemeentes en sponsoren maakten dit mogelijk.
Ook waren de organisaties in de gelegenheid zelf borden te maken met plaatselijke informatie over de Tweede Wereldoorlog.

De Cromme Leeck wilde de borden gebruiken voor het inrichten van een tentoonstelling in het Huis van Oud, die zou lopen van eind april tot en met eind september 2020.
Vanwege de coronamaatregelen kan deze tentoonstelling voorlopig niet doorgaan.

De veertien algemene borden en de zes borden met informatie uit ons werkgebied zijn hier alvast digitaal te bekijken.
Drie van die zes borden zijn gemaakt in samenwerking met de Stichting Historisch Spanbroek Opmeer omdat de gebeurtenissen op de Zomerdijk voor beide verenigingen van belang zijn.
U kunt ze ook terugvinden onder Downloads
seizoen 2020
75 jaar vrijheid in West-Friesland
Digitale tentoonstelling