Een goed gevulde zaal in café De Vriendschap in Wadway op de donateursavond van vrijdag 6 maart. De aanwezigen gingen, weliswaar vanuit hun stoel, op pad door Hoorn onder leiding van stadsgids Huub Ursem. Hij voerde ons door de Oosterpoort de stad binnen. Vandaar wandelden we langs de Bossuhuizen en de Binnenluiendijk naar de haven. Huub vertelde op humoristische wijze over wonen en werken rond het water, onder meer over het Baatland, Achter op 't Zand en het Visserseiland.
Natuurlijk werd stilgestaan bij Jan Pieterszoon Coen op de Roode Steen, bij het oude Sint Jansgasthuis en het Munnickenveld.
De rondtoer werd doorspekt met verhalen en anekdotes over mensen en beroemdheden uit oude tijden.
Tot slot werd een filmpje getoond met beelden van Hoornse panden en stadsgezichten.
6 maart 2020
Op pad door Hoorn


Stadsgids Huub Ursem vertelt met sjeu over mensen en panden in Hoorn
Huub wordt bedankt door Ina Broekhuizen (links) en Ellis Hoekstra (rechts).