Het in- en exterieur van het Huis van Oud is weer netjes! Op vrijdag 8 mei hebben vier mannen de buitenkant schoongemaakt en een week later zetten zes vrouwen (in de twee ploegen) hun beste beentje voor.

Alles is weer stofvrij dankzij deze tien vrijwilligers en coördinator Riet op den Kelder. Hulde!
8 mei 2020
SchoonmaakAan het werk! V.l.n.r. Wim Broekhuizen (op de trap), Han Staal en Bert Houter