Veel belangstelling bestond er voor de lezing Sterke vrouwen op vrijdag 25 oktober in zaal Stam. Een lezing die was georganiseerd in het kader van de Maand van de Geschiedenis die dit jaar Zij/Hij als thema had.
Om kwart over zeven waren de eerste belangstellenden al aanwezig en langzamerhand stroomde de zaal vol.
Na het openingswoord van Ina Broekhuizen, gevolgd door het Westfriese gedicht Vrouwe van vroeger was de microfoon voor de eerste spreekster Irma Verlaat-Pronk. Zij keek terug op het leven van haar moeder Willy Pronk-Vriend van fruitkwekerij Arbeid adelt uit Zwaagdijk-West. Willy mocht doorleren en stond vier jaar voor de klas in Blokker. Toen trouwde ze met Martien Pronk en begon haar leven in de agrarische sector. Ze zag het als haar opdracht om haar man bij te staan, hem te helpen en met hem samen te werken. Ze plukte, sorteerde, plantte bomen, hield de boeken bij en zorgde voor koffie en thee. Daarnaast was er de zorg voor de kinderen en het huishouden, later vervulde ze ook bestuursfuncties. Een verhaal met warmte verteld als eerbetoon aan een vrouw die een groot plichtsbesef had en bij wie 'doorgaan en doorzetten' hoog in het vaandel stond.
Tiny Immen-Bruinsma vertelde het verhaal over haar eigen leven. Een leven van groei en ontwikkeling op allerlei gebied. Tiny groeide op in een groot katholiek gezin. Toen ze in de vijfde klas zat, werd er meegedeeld wie er naar de mulo mocht.
Haar naam was er niet bij. Schuchter stak Tiny haar vinger op en vroeg of zij ook maar de mulo mocht. 'Ga dat maar aan je vader vragen', werd er gezegd. Vader vond het goed en legde hiermee de basis voor het latere leven van zijn dochter. Tiny deed veel ervaring op in haar tijd als KVG-bestuurster, ze volgde cursussen en trok door de hele provincie om met KVG-leden te praten over hun leven en over de maatschappij. Ook werd voorzitter van het parochiebestuur en maakte in die functie de wijding van Paul Vlaar én de brand in de kerk mee.
Op 53-jarige leeftijd nam ze de grote stap om theologie te gaan studeren. Een stap die haar leven nog meer verrijkte. Tussen de regels door gaf ze haar visie op het christelijk geloof en op de rooms-katholieke kerk. Al met al een mooi en goed doordacht verhaal van Tiny over de weg die het 11-jarige meisje aflegde tot de vrouw die ze nu is.
Na de pauze was het woord aan Yvonne Boeckhorst, zij vertelde over haar moeder Dora Boeckhorst-Bergsma, doktersvrouw in Wognum. Yvonne begon over de moeilijke kindertijd van haar moeder: ze mocht niet doorleren en moest van haar stiefmoeder maar zo gauw mogelijk trouwen. Ze leerde Joop Boeckhorst kennen en al in zijn studietijd was ze hem tot steun. Mooi was het verhaal over hun keuze om de praktijk van dokter Van Wesemael in Wognum over te nemen. De rol van Dora groeide geleidelijk aan, ze maakte poeders en zorgde voor de apotheek (potjes en flesjes op een tafeltje in de gang), ze sprak met de patiënten en kende de ziektegeschiedenis van allen. Ze was vraagbaak en ze stimuleerde haar man, ze waren eigenlijk een twee-eenheid.
Met ernst en humor bracht Yvonne het levensverhaal van haar moeder over het voetlicht. Het werd aangevuld met enkele verhalen van de aanwezigen.
Gijs Otten was de laatste spreker. Hij stond stil bij de geschiedenis van zijn moeder Trien Otten-Huijberts. Al in haar jonge jaren kwam ze in aanraking met het reilen en zeilen in een middenstandsgezin. Ze ging werken in gezinnen waarvan de moeder ziekelijk was en waarvan de man respectievelijk een smederij en een slagerij had. Zo leerde ze al gauw dienstbaar zijn aan de klanten. Dat zette zich voort nadat ze trouwde met Herman Otten, bakker in de Zuidermeer, en in nog grotere mate toen ze weduwe werd en na enige tijd een kruidenierswinkel/drogisterij opende. De oudste kinderen werkten mee en zeker nadat er een winkelwagen was gekomen, stegen de inkomsten. Gijs, de oudste zoon, lardeerde zijn verhaal met humoristische voorvallen en wetenswaardigheden. Hij schetste een beeld van zijn moeder als harde werker en aanpakker. Ook bleek dat velen het gezin hielpen in de moeilijke tijd na de dood van vader Herman.
Alle sprekers kregen een welgemeend applaus en veel dank en lof toegezwaaid. Het was een indrukwekkende avond met herkenning en ook met nieuwe inzichten.
25 oktober 2019
Sterke vrouwen
Tiny Immen vertelt tijdens de avond over sterke vrouwen