Opening tentoonstelling 'Met de hand'
28 april 2019
De opening van de tentoonstelling 'Met de hand' vond plaats op zondagmiddag 28 april 2019. De zon scheen en het was fris, maar er stond nauwelijks wind en in de luwte van het huisje en de stallen was het goed uit te houden.
Om twee uur was er al aardig wat publiek aanwezig. Als eerste traden een aantal leden van de drumband van Ons Genoegen op. Hun muzikale klanken waren tot ver in de omtrek te horen. Het bracht de koeien van buurman Wiering ertoe om 'de spat op te nemen' en massaal uit het land naar de stal te trekken.
Ina Broekhuizen heette vervolgens iedereen welkom en wees op de nieuwe informatiebordjes die neergezet zijn bij de drie bomen en de brongasinstallatie. Deze bordjes zijn een schenking van Arie Oud, de broer van Cees Oud. Arie verzorgt de fruitbomen, hij kreeg vaak vragen over de naam van de appel- en perenboom. Dat bracht de Beheercommissie op het idee om deze bordjes te laten maken. Ook nieuw is de 'oude' loper die op de stallen ligt, afkomstig uit een oude boerderij.

Timmerkist en aambeeld
Ina vertelde daarna over de tentoonstelling. 'De tentoonstellingscommissie heeft er weer een prachtig schouwspel van gemaakt. Er is aandacht voor de smid en de timmerman en voor textiele handwerken. Bewonder bijvoorbeeld het aambeeld van de firma Kuip uit Wognum, de timmerkist van Klaas Saal, de vier meter lange borduurlap die Christien Groen-Jong maakte op de naaischool van juffrouw Beerepoot. Bovenaan staan vier geborduurde letters: ENMV, die staan voor Eerste Nederlandse Mode Vakschool. U ziet heel oude vingerhoedjes en spinloden en allerlei gereedschap van smid en timmerman. Dit alles is samengebracht en neergezet door Joke Admiraal, Carolien Schalkwijk, Bets Tool, Koos Kenter en Jan Rood. Hartelijk dank voor jullie werk!'

Trekzaag
Aansluitend werden Herman op den Kelder en Jack Stam,  voorzitters van respectievelijk vv SEW (Nibbixwoud) en sv Spartanen (Wognum) uitgenodigd naar voren te komen. Zij werden eerst geconfronteerd met een aantal vragen, waaronder:
Hoe lang zijn jullie al voorzitter?
Wat is eigenlijk het geheim van een goede voorzitter?
Voetballen jullie zelf ook nog?
Hoe hoog hebben jullie gespeeld?
Wat trekt je in je club?
Hoogtepunt tijdens je voorzitterschap?
Hoe staat het met de samenwerking tussen Spartanen en SEW?
Na de spontane antwoorden van beide voorzitters, zei Ina: 'Samenwerken, dat dienen jullie vanmiddag ook te doen. En wel met een trekzaag. Hier is een niet al te dikke boomstam. De vraag aan jullie is die gezamenlijk in goed overleg door te zagen. Om jullie te stimuleren zal Jan Groenland jullie begeleiden met opzwepende klanken. Ik zou zeggen: ga je gang en veel succes!'
De beide mannen namen voortvarend de zaag ter hand. Al snel hadden ze de slag te pakken en na ruim twee minuten was het kop-end al van de stam gezaagd. Daarna openden ze de deur van de stallen en werden ze rondgeleid over de tentoonstelling.
Het publiek kon genieten hierna van demonstraties houtbewerken op het erf, bestaande uit woodcarving door Rob Koster uit Blokker, houtdraaien door Mark Steltenpool uit Schellinkhout en houtbewerken door Koen Scholten uit Wognum.
Leden van de drumband Ons Genoegen openen de middag
Ina Broekhuizen interviewt Herman op den Kelder
Ook Jack Stam wordt aan de tand gevoeld
Joke Admiraal overhandigt een mooi boeket aan Ina omdat die deze dag jarig is
Het zagen gaat gezwind
Jack en Herman openen de deuren en lopen naar binnen
Joke leidt de beide voorzitters rond over de tentoonstelling
Trudy en Han delen de nieuwe jaarboeken uit
Woodcarving door Rob Koster
Houtdraaien door Mark Steltenpool
Ook Koen Scholten bewerkt hout
Nadenken over de vragen van het elektrospel
Ina: 'Samenwerken, dat dienen jullie vanmiddag ook te doen. En wel met een trekzaag. Hier is een niet al te dikke boomstam. De vraag aan jullie is die gezamenlijk in goed overleg door te zagen. Om jullie te stimuleren zal Jan Groenland jullie begeleiden met opzwepende klanken. Ik zou zeggen: ga je gang en veel succes!'
De beide mannen namen voortvarend de zaag ter hand. Al snel hadden ze de slag te pakken en na ruim twee minuten was het kop-end al van de stam gezaagd. Daarna openden ze de deur van de stallen en werden ze rondgeleid over de tentoonstelling.