Verhalen en muziek
26 april 2019
Een genoeglijke en gevarieerde avond was het, de donateursbijeenkomst op vrijdag 26 april in café De Vriendschap in Wadway. De zaal stroomde al gauw vol belangstellenden en genodigden.
Na haar welkomstwoord en een terugblik op het eerste kwartaal van 2019 stelde voorzitter Ina Broekhuizen het nieuwe bestuurslid Han Staal uit Wognum voor. Hij volgt Jan Veeken op die om gezondheidsredenen afscheid nam van het bestuur.
Ook introduceerde ze het nieuwe boekwerkje van Pieter Roemer, voormalig inwoner van Wognum. Hij schreef een fraai boekje met als titel Van rein naar wijn. Het gaat over het koor de Wognummers en over de wijngaard Saalhof. Het boekje is te koop voor € 2,50 en de opbrengst is voor de Cromme Leeck. Een aardig cadeautje over een bijzondere geschiedenis.

Eerste jaarboek
De eerste twee exemplaren van het nieuwe jaarboek werden vervolgens uitgereikt aan Ria en Inge Hoogewerf, vrouw en dochter van onze penningmeester Adrie Hoogewerf, die vorig jaar helaas overleed.
In het boek staat een verhaal over Inge, die in 1979 werd geboren.
Dat is dit jaar precies veertig jaar geleden. Het bleek dat zij destijds de 150.000e Westfries was. Trudy Schouwe schreef een artikel over dit onderwerp en daar vertelde ze wat over. Aanleiding tot het schrijven ervan was de vondst van een krantenbericht over de geboorte van Inge, dat tussen Adries papieren zat. Als eerbetoon aan Adrie en vanwege het artikel kregen Inge en haar moeder de eerste jaarboeken overhandigd.

Schrijvers aan het woord
Daarna was het woord aan zes schrijvers die verhalen samenstelden voor het jaarboek 2019. Hun voordrachten werden gelardeerd met toepasselijke liedjes, ten gehore gebracht door Jan Steltenpool en Simon Oud. Jan maakte steeds op humoristische wijze een bruggetje tussen de teksten en de Westfriese tophits.
Als eerste vertelden Nel en Han Staal over hun artikel over de Nutskleuterschool in Wognum. Aanleiding was de doos met archiefmateriaal van deze school en van de openbare lagere school, die Nel redde bij de verhuizing van de obs De Speelwagen.
Aan de hand van foto's stond Ina Broekhuizen stil bij het veelbewogen leven en de uiteenlopende werkzaamheden van Jan Entius uit Nibbixwoud. Kees Veken hield op zijn kenmerkende manier een prachtige inleiding op het grote artikel over de opkomst en de ondergang van de gebroeders Tool.
Na de pauze was het woord aan Siep Konijn die inging op de geschiedenis van de kerk van Zwaagdijk-West en de betekenis van dit gebouw voor de dorpsgemeenschap. Sigrid Koeleman pleitte voor het schrijven van verhalen en het vastleggen van ervaringen en herinneringen. Juist ook voor 'jongeren' is het verrijkend die verhalen te lezen en kennis te nemen van leven en werken in het verleden.
Jac Vlaar ten slotte vertelde met humor over de bijzonderheden van zijn familieleden onder meer onder de noemer 'bedgeheimen'.
Een groot applaus onderstreepte de waardering voor al deze verhalen en voor de mooie liederen van Jan en Simon.
Ina Broekhuizen stelt vragen aan Inge Hoogewerf
Ina overhandigt de eerste twee exemplaren van het nieuwe jaarboek aan Inge en Ria Hoogewerf
Inge en Ria met de jaarboeken
Een aantal schrijvers van de artikelen in het jaarboek 2019.
V.l.n.r. Han Staal, Nel Staal, Joop Koning, Henk Sloëtjes, Kees Veken, Siep Konijn, Ko Groot, Sigrid Koeleman en Jac Vlaar
Carolien Schalkwijk en Joke Admiraal delen jaarboeken uit aan de schrijvers. Rechts Trudy Schouwe.
Han en Nel Staal vertellen over hun artikel
Kees Veken vertelt over de gebroeders Tool
Jan Steltenpool en Simon Oud zingen en spelen passende liederen tussen de verhalen door
Een beeld van de zaal
Grote opkomst in De Vriendschap