Gevarieerde middag over plaatselijke geschiedenis
10 april 2019
Op woensdagmiddag 10 april 2019 verzorgden vier bestuursleden van De Cromme Leeck een bijeenkomst voor senioren van de Protestantse gemeente Het Vierkant. De opkomst was goed, de kerkzaal was bijna te klein voor het aantal aanwezigen.
Die kregen een gevarieerd programma voorgeschoteld. Als eerste vertelde Maarten Borst over de archeologische vondsten die hij deed, onder meer op een stuk land aan de Westeinderweg. Maarten had veel objecten uitgestald in een meegebrachte vitrinekast en ook op de tafels lagen scherven en munten tussen de kopjes en de koek. Volop gelegenheid dus om dit alles goed te bekijken.
Hierna volgde een quiz met voorwerpen van vroeger onder leiding van Han Staal. De bedoeling was de naam van het getoonde object op te schrijven. Dat viel niet altijd mee. Ja, een lijmtang en een jamlepel waren goed te herkennen net als het sluitlaken en het badstof damesverband. Maar met de gortbus en de tabakspot waren moeilijker te herkennen. Gezamenlijk werden de antwoorden nagekeken, de vijf personen die tien namen goed hadden, kregen een prijsje.
Na de pauze werd de film over Jaap Snip gedraaid, de laatste boer van Zwaagdijk-West. De opnames dateren uit 2008. Wat is er veel veranderd in die ruim tien jaar, niets is er meer over van de boerderij en de woning van Jaap. Nu raast het verkeer over de plek waar hij zo lang boerde.
Ten slotte lazen Trudy Schouwe en Ina Broekhuizen enkele Westfriese teksten voor die met aandacht werden beluisterd.
Al met al een gezellige middag waar De Cromme Leeck met plezier aan meewerkte.
Archeologische vondsten
Gezellige drukte
Trudy Schouwe laat een tabakspot zien.
Achter haar Han Staal