Bedankmiddag vrijwilligers
20 oktober 2018
Op zaterdag 20 oktober organiseerde de Beheercommissie een bedankmiddag voor de vrijwilligers van het Huis van Oud. Dit keer kozen we niet voor een museumbezoek maar voor een etentje.
Bets Tool en Carolien Schalkwijk gingen met plezier de uitdaging aan om voor meer dan dertig man een buffet te verzorgen. Bets stelde bovendien zeer gastvrij haar huis open voor de groep.
Om vier uur werden we ontvangen met een vrolijke cocktail. Daarna volgde de evaluatie van het afgelopen seizoen. Er werd onder meer stilgestaan bij de eerste zondagen, het bezoek buiten de openingstijden en diverse organisatorische zaken.
Nel Vlaar gaf te kennen dat zij stopt als vrijwilliger, lange tijd was ze betrokken bij het museum waar ze op een prettige wijze klaar stond voor de bezoekers. Ook Marianne Deutekom meldde zich af om persoonlijke redenen.
Beiden bedankt!
Hierna richtte voorzitter Ina Broekhuizen het woord tot onze top-vrijwilliger en tuinman Hans Bleeker met de volgende tekst.
'Op de al wat vaag wordende foto die op het raampost in de keuken van het Huis van Oud prijkt, sta jij Hans rechts vooraan in de rij.
Al vanaf het prille begin was je betrokken bij de restauratie van het huisje, het opknappen van de stallen en het erf.
Veel werk is er toen al door je verricht.
Maar ook daarvoor was je al actief met schrijven over de historie. In ons eerste jaarboek staat een artikel van jouw hand met als titel 'Môlens’, in het Westfries vezelf.
Ook in andere jaarboeken schreef je: bijvoorbeeld in 2003 over Nei de kerk, in 2004 een roim ’n Oud huisie over ’t Huis van Oud en in 2011 De Bleekers en de Groene.
In 2007 las je een Westfries verhaal voor tijdens onze donateursavond.
Maar vooral toch ging je aandacht uit naar het Huis van Oud.
In 2005 plantte je samen met Arie Oud de appelboom Princesse Noble.
In 2007 en ook daarna zette je je in om een levende kerststal te realiseren op de stallen. Een berg werk heb je toen verzet! En je vervulde bovendien een rol als herder.
Je was tot en met 2010 lid van de Beheercommissie en je hielp om tentoonstellingen te realiseren.
Ook was je ieder voorjaar steevast betrokken bij de grote schoonmaak.
Maar naast dit alles was je voor ons vooral de tovenaar in de tuin.
Je zorgde het hele jaar door voor tuin en erf. Als een stille werker, als een doorzetter, een aanpakker, zorgvuldig en met liefde voor en kennis van de natuur.
Geen preek, hoor, zei je tegen me.
Ik laat het hier dus bij.
De appelboom Princesse Noble draagt ieder jaar veel vruchten, net als jouw werk dat ook zeer vruchtbaar was.
Daarvoor dank ik je namens de beheercommissie en het bestuur van ganser harte.
En passend bij jouw stijl doe ik dat met een rijm.


Stille werkers

Ze houwe heêl wat zake draaiend
bai ied’re club of soôs of bond
meist zonder dat je 'r erg in hewwe:
de werkers op de achtergrond.

Je vindt ze veul achter de skerme
ze zurge, zonder grôte mond,
dat duizend dinge zommaar deurgaan:
de werkers op de achtergrond.

Want zonder hullie liep ’t in ’t honderd
en kwam ’t spul ok vast niet rond,
ze doene stiltjes bar veul sjouwtjes:
de werkers op de achtergrond.

'k Wou oigelijk een spandoek make
weer den heêl groôt op skreven stond:
hulde an al die stille werkers
de werkers op de achtergrond!

En ik heb een klein cadeau voor je, een herinnering aan het Huis van Oud.’
Hans pakte het cadeau uit en onthulde een fraai schilderijtje van het Huis van Oud.
Ina vertelde erbij:
'Dit is vorige week geschilderd door Ben Wester uit Wadway.
Hij was heel vroeg op de dijk en wachtte tot de zon opkwam. Je ziet de schaduw van de boom op het dak en de eerste zonnestraal gleed over het grasveld. Dat moment legde hij vast.
Marijke, ook jou bedanken we omdat je Hans zo vaak moest missen.
En voor jouw steun aan hem want zonder dat gaat het natuurlijk niet.’

Hans zorgde daarna voor een verrassing. Hij zong a capella met vaste stem een zelfgemaakt lied op de melodie van 'Ik hou van jou een emmer vol jeneverke’.

Moin klussie zit 'r boina op
bai ’t Huis van Oud, De Cromme Leeck
Dus den gestopt, ik gaan op rust
hil binnenkort.

Refroin:
O, wat hew ik genôte
van al die veule reuring.
Ja, ’t was echt geniet
voor Jan en alleman.

Ik dee de boume en ’t gras
dat most hil kort, de bome knot.
’t Pad most skoôn, de borde zet
goed voor mekaar.

Refroin:
O, wat ’n merakel
wat benne d’r toch veul mense.
Alles komt toch te koike
nei ’t huis en al de rest.

Bedank ik jolle allegaar
voor alle steun, van iederien.
Ik hew dut altoid hil bloid dein
de ganse toid.

Refroin:
O, heerlijke toide
deer an de Grôte Zeumerdoik.
O, wat hew ik ’t foin had
’t is beurd, ’t ga jolle goed!

Aan het eind van de bijeenkomst werden Bets en Carolien bedankt voor de soepen, de heerlijke salades en het dito dessert. Alles viel erg in de smaak. Duidelijk was dat zo’n bedankmiddag zeker voor herhaling vatbaar is!
Hans Bleeker krijgt een schilderij van het Huis van Oud als afscheidscadeau. V.l.n.r. Ina Broekhuizen, Hans en Marijke Bleeker
Elly de Best, Gerie Brandsen, Koos de Bets, Carolien Schalkwijk
Cor Hoogewerf, Han Staal, Jaap en Tineke Meester
Joke en Gerard Admiraal, Hans Bleeker en Jan Veeken
Bernice Zuidhof en Bert Houter
Agnes Dudink en Nel Vlaar
Tiny Koeleman en Nell Koeleman
Bets Tool en Riet op den Kelder
Kees Veken en Margo Wilcke
Barbara Zweet en Ingrid Veken
Marian Schilder, Marja Ootes en Lies Smit
Hans en Marijke Bleeker en Marian Smit
Bets en Carolien worden bedankt door Ina
Close up van het schilderijtje