Indrukwekkende middag met de laatste getuige
14 april 2018
Van heinde en verre kwamen belangstellenden zaterdagmiddag 14 april naar het dorpshuis van Zuidermeer. Daar werd verteld over het pas verschenen boek De laatste getuige. Ongeveer 150 mensen luisterden geboeid naar auteur Frank Krake en hoofdpersoon van het boek Wim Aloserij (94). De bijeenkomst was georganiseerd door de Historische Stichting De Cromme Leeck.

Voor de pauze vertelde Frank over zijn ontmoeting met Wim in mei 2017, over hun gesprek en over zijn plan het dramatische verhaal van Wim te boek te stellen. Hij beschreef de onderzoeken die hij verrichtte en zijn tochten naar Neuengamme en Husum. Ten slotte ging hij in op de totstandkoming van het boek. Tot zijn vreugde was het die week op de derde plaats in de Bestsellerslijst terechtgekomen.
In het tweede deel van de middag was het woord aan Wim Aloserij. Maar eerst was er aandacht voor de zes leden van het gezin Van Diepen. Bij Guurtje en Cees van Diepen in de Baarsdorpermeer zat Wim in 1944 ondergedoken. Een familiefoto uit die tijd werd getoond en alle zes kwamen even aan het woord.
Daarna vertelde Wim in een indrukwekkende monoloog over alles was hem was overkomen vanaf zijn geboorte tot aan de bevrijding in mei 1945.
In één vloeiende toespraak met wisselende emoties nam hij de toehoorders mee, vooral naar de duistere jaren van de Tweede Wereldoorlog. Hij overleefde de drie kampen én de bombardementen op het immense schip de Cap Arcona en hij wist terug te keren naar Amsterdam. Daar feestte men, want Nederland was bevrijd. Wim nam zich voor om niet te praten over wat hem was overkomen.
Dat hield hij vol tot in de jaren negentig in contact kwam met de Vriendenkring Neuengamme. En nu dan, anno 2018, staat zijn levensverhaal zorgvuldig opgetekend in De laatste getuige, aangevuld met historische gegevens en afbeeldingen.
Ook zijn er drie foto’s te vinden die gemaakt zijn in de Baarsdorpermeer:  van de familie Van Diepen, van hun boerderij en van de vier jonge mannen in het land.
Hoe toepasselijk was het dat Wim niet ver daarvandaan na 74 jaar zijn levensverhaal vertelde. Zijn leven dat een dramatische richting op ging na zijn arrestatie door de Landwacht in de boerderij van Van Diepen.
Met een langdurige staande ovatie betuigden de aanwezigen hun dank voor alles wat ze hadden gehoord en hun bewondering voor de levenskracht en -moed van Wim Aloserij.

Wim Aloserij overleed in de nacht van 1 op 2 mei 2018 in Hamburg.
Hij was naar kamp Neuengamme geweest om daar een krans te leggen.
Op 4 mei, voorafgaand aan de dodenherdenking, zou hij in de Grote Kerk in Amsterdam vertellen over zijn leven en het boek 'De laatste getuige' overhandigen aan koning Willem-Alexander. Dat heeft hij niet meer mogen meemaken.
We gedenken hem met eerbied en zijn dankbaar dat we zijn levensverhaal uit zijn mond hoorden op zaterdag 14 april 2018 in het dorpshuis van de Zuidermeer.
Wim Aloserij (staand, links) met naast hem Vera Bakker-van Diepen en Truus de Boer-van Diepen.
Zittend: Marian Pronk-van Diepen, Siem van Diepen, Tiny Karsten-van Diepen en Alie de Vries-van Diepen
Wim Aloserij met twee jonge toehoorders
Auteur Frank Krake en Wim Aloserij signeren de boeken