Westfrieslandprijs voor De Cromme Leeck
2 september 2017
De Westfrieslandprijs 2017 werd op zaterdag 2 september uitgereikt aan de historische stichting De Cromme Leeck (Wognum, Nibbixwoud en Zwaagdijk-West). De prijs bestaat uit een oorkonde en een geldbedrag van duizend euro.

Ieder jaar reikt het Westfries Genootschap deze prijs uit aan een persoon, groep of instelling, die zich bijzonder inzet gedurende een reeks van jaren voor cultuurbehoud, historisch besef of het ontwikkelen van beleid en/of initiatieven binnen het werkgebied van en passend bij de doelstellingen van het genootschap.
Op de Westfriezendag, de jaarvergadering van het genootschap, die werd gehouden in Schagen, overhandigde voorzitter Jan Smit de oorkonde aan Ina Broekhuizen, voorzitter van De Cromme Leeck. Ook vice-voorzitter Joke Admiraal en secretaris Trudy Schouwe deelden in de feestvreugde.
De tekst op de oorkonde luidt:
Het bestuur van het Westfries Genootschap heeft besloten de Westfrieslandprijs 2017 toe te kennen aan Historische Stichting De Cromme Leeck vanwege haar inzet voor het vergroten van de kennis van de historie van Nibbixwoud, Wognum en Zwaagdijk-West. De vele publieksgerichte cultuurhistorische activiteiten zijn ook voor anderen dan inwoners van genoemde dorpen van belang en vormen een goed voorbeeld voor soortgelijke initiatieven in andere plaatsen.
Ina Broekhuizen toonde zich verheugd met de prijs en droeg die op aan de vrijwilligers en de donateurs van de stichting.
V.l.n.r. Jan Smit, Ina Broekhuizen, Joke Admiraal en Trudy Schouwe
Foto: Willem Zwier