Opening 'Wie skroift die bloift'

Foto's: Maarten Borst
23 april 2017
Een koude wind op de Grote Zomerdijk, zondag 23 april. Maar in de luwte van het Huis van Oud is het toch redelijk aangenaam.
Wie die middag op de fiets vanuit Wognum naar de dijk rijdt, ziet op de weg tal van Westfriese kreten staan, zoals 'Merakels mooi', 'Op roet' en 'Best gaan'.
Voorbodes zijn het van de opening van de nieuwe tentoonstelling Wie skroift die bloift in het gezellige museum.
Aanleiding voor dit thema is de nieuwe uitgave van de Historische Stichting De Cromme Leeck, het Dagboek Pieter Groot Dz. Over schrijven gaat het dus op de stallen én over lezen, maar ook boekdrukken en boekbinden komt aan de orde.
Veel persoonlijke documenten maken het tot een boeiend geheel.

Handtekening
Voorafgaand aan de opening verjaagt het Cunerakoor uit Nibbixwoud, onder leiding van Wil Luiken, de kou met prachtige liederen. Na een welkomstwoord door voorzitter Ina Broekhuizen komen de schrijvers Jaap Meester, Hans Bleeker en Sjaak Jong naar voren. Ina neemt ieder van hen een kort interview af. Jaap en Hans lezen bovendien een gedicht voor, respectievelijk over het Huis van Oud en over schrijven.
Daarna zetten ze alle drie hun handtekening op een groot vel papier dat op de deur van de stallen hangt. Na die openingshandeling doen ze de deur open en
wandelen naar binnen.
Vele tientallen belangstellenden volgen. Later op de middag, na een fikse bui, laten de leden van het Cunerakoor de aanwezigen nogmaals genieten van hun zang. Al met al een vrolijke opening van deze aantrekkelijke tentoonstelling.

Het Huis van Oud, Grote Zomerdijk 33 in Wognum, is iedere zondagmiddag en Tweede Pinksterdag geopend van 14 tot 17 uur. Koffie en thee met koek staan klaar, de entree is 1 euro.
Groepen op afspraak (arrangement met appeltaart en rondleiding 5 euro), inlichtingen Bets Tool, tel. 0229 57 3397 of k.b.tool@outlook.com
Als openingshandeling hebben de drie schrijvers hun handtekening gezet bij titels van hun boeken en artikel, v.l.n.r. Jaap Meester, Hans Bleeker en Sjaak Jong.
Auto's op de dijk op zondagmiddag 23 april
Het Cunerakoor zingt
Hans Bleeker leest een gedicht over schrijven voor
Sjaak Jong
Jaap Meester wordt geïnterviewd door Ina Broekhuizen
Adrie Hoogewerf deelt die middag veel boeken uit
Schoonschrijven met pen en inkt in het schoolbankje
Schoonschrijven met pen en inkt in het schoolbankje
Versje schrijven en plaatjes plakken in het Huis van Oud- poëziealbum

Versje schrijven en plaatjes plakken in het Huis van Oud- poëziealbum