Erepenning voor Kees Veken


Foto's: Ria Ursem
21 april 2017
Bij zijn afscheid als bestuurslid van De Cromme Leeck kreeg Kees Veken vrijdagavond 21 april de erepenning van de stichting uitgereikt. Hij ontving dit ereteken voor zijn vele verdiensten voor De Cromme Leeck en het museum Huis van Oud. Kroon op zijn werk is de uitgave van het Dagboek Pieter Groot Dz, waarvoor hij zich jarenlang inspande.

Op de goed bezochte donateursavond in de Protestantse kerk in Wognum werd dan ook het eerste exemplaar van dit dagboek aan Kees Veken overhandigd.
Aandachtig luisterden de aanwezigen naar de boeiende inleiding die hij hield over allerlei aspecten van het dagboek.
Hierna vond de huldiging plaats. Voorzitter Ina Broekhuizen refereerde aan het vele werk dat Kees Veken verrichtte. Vanaf de oprichting maakte hij deel uit van het bestuur. Van 1997 tot 2004 als secretaris en tot op heden als bestuurslid.
Al die tijd was hij lid van de redactiecommissie van het jaarboek. Daarin werden tal van artikelen van zijn hand geplaatst. Voor het artikel over religieus erfgoed ontving hij in 2009 de Aanmoedigingsprijs van de Historische Vereniging Holland.
Vanaf 2001 werkte hij mee aan de restauratie van het huis van Oud en het renoveren van de schuur. Nadat het museum in 2004 openging, was Kees nauw betrokken bij het ontvangen van bezoekers. Als gids laat hij jong en oud genieten van zijn verhalen over de bijzonderheden in en rond het huisje.
De erepenning van De Cromme Leeck werd voor het eerst uitgereikt.
Openingswoord door Ina Broekhuizen
Het eerste exemplaar van het jaarboek 2017 wordt uitgereikt aan Yvonne Boeckhorst, dochter van dokter Boekhorst. Over hem staat een uitgebreid artikel in het jaarboek.
De leden van de tentoonstellingscommissie worden bedankt voor hun werk. Op de foto Trudy Schouwe en Carolien Schalkwijk, het derde lid Bets Tool was niet aanwezig.
Kees Veken houdt een inleiding over het dagboek.
Trudy Schouwe leest een jaaroverzicht uit het dagboek voor.
De samenstellers van het Dagboek Pieter Groot Dz, v.l.n.r. Trudy Schouwe, Tom van Baar en Kees Veken
Het eerste exemplaar van het dagboek is voor Kees Veken
Ina Broekhuizen reikt de erepenning uit aan Kees Veken
De erepenning
Janny en Kees Veken
Kees met de erepenning
Overzicht van de zaal
Na de pauze zingt het koor Stuurloos