Schoonmaak weer aan kant!
maart 2017
Op enkele mooie voorjaarsdagen is in en rond het Huis van Oud gesopt, geboend, geraagd, gezeemd en gezogen.
Een klein legertje vrijwilligers zette zijn beste beentje voor!
Alles kwam weer van zijn plaats. De spinnen zijn verjaagd, het beddengoed gewassen en gestreken, het houtwerk gelapt en de plee stofvrij gemaakt.
Fleurige geraniums en schone gordijnen prijken voor de ramen.
Laat nu het seizoen maar beginnen!

Alle vrijwilligers hartelijk bedankt voor hun medewerking!