Wat is brongas, een antwoord
25 september 2016
Zondagmiddag 25 september stond in het teken van de geschiedenis, de winning en het gebruik van brongas in Noord-Holland. Met name in de laaggelegen gedeeltes van onze provincie (Beemster, Baarsdorpermeer, Bennemeer o.a.) komt brongas naar de oppervlakte. Dit gas werd door middel van een lange buis, die in de grond werd geslagen, opgevangen in een ketel en gebruikt als verwarmings- en lichtbron.
Na de verhoogde heffingen van het Hoogheemraadschap nam het gebruik af. Er zijn echter nog steeds een aantal bronnen waaruit gas wordt gewonnen.
Ook op het erf van het Huis van Oud staat een gasbron en in de stallen is een expositie ingericht over dit onderwerp.
Nic van Baar uit de Beemster, bestuurslid van de Vereniging tot Behoud van Gasbronnen in Noord-Holland, hield twee keer een praatje over deze vorm van energiewinning. De tweede keer was ook Douwe Bartstra uit Bobeldijk aanwezig, een deskundige bij uitstek over dit onderwerp. Hij vertelde met verve over de achtergronden van brongaswinning.
Een groot aantal belangstellenden was gekomen om de uitleg van Van Baar en Bartstra te beluisteren en er werden veel vragen gesteld.
Al met al een leerzame middag!
Nic van Baar vertelt bij het Huis van Oud over de winning van brongas