Het geheim van de sigaar onthuld!
3 juli 2016
Op het erf van het Huis van Oud is het zondagmiddag 3 juli een gezellige drukte. Belangstellenden zitten in het zonnetje en luisteren geamuseerd naar verhalen van sigarenroker Loek Lamers. Zijn kompanen Piet van Zoonen en Cas Beerepoot steken er nog eentje op. Hun pijprokende collega’s zitten genoeglijk rondkijkend op het grasveld.
Naast hen toont de Kampense sigarenmaakster hoe een goede sigaar gefabriceerd dient te worden. Rondom haar op de tafels staan sigarendozen en attributen waar ze mee werkt. Haar demonstratie trekt veel bekijks.
Ook de tentoonstelling op de stallen wordt door velen bewonderd.
Daarnaast komen donateurs hun jaarboek 2016 ophalen en daar wordt vaak al meteen met interesse in gebladerd.
De oudste sigarenroker van de middag
Demonstratie van het sigaren maken
Sigaren- en pijprokers gaven deze middag extra cachet