Kroeginventaris van Herberg De Eendragt in Wognum opgegraven
28 oktober 2015
Tijdens archeologisch onderzoek in het Westfriese dorp Wognum zijn archeologen gestoten op een omvangrijke inventaris van een oude herberg. De herbergier van De Eendragt heeft tussen 1700 en 1800 veel van het afval langs de sloot achter de herberg gestort. Hierin zijn talloze wijnflessen, wijnglazen, kelken en tabakspijpen gevonden, allemaal gebroken natuurlijk. De dorpsherberg lag op een belangrijke kruispunt van wegen. De vondsten geven een prachtig beeld van het Westfriese kroegleven van meer dan 200 jaar geleden.
Een oude herberg op middeleeuwse grond.

In opdracht van Bouwbedrijf C. L. Hof BV uit Grootebroek in samenwerking met Adviesbureau BOB, wordt voorafgaand aan de procedure van het bouwrijpmaken door Archeologie West-Friesland een archeologisch onderzoek uitgevoerd op het  terrein bij de rotonde in Wognum. Op deze plek zal na de sloop van de dichtgespijkerde panden aan de Oosteinderweg de een kleinschalige nieuwbouw verrijzen.

De Oosteinderweg bestond al in de Middeleeuwen en was een verbindingsweg tussen Wognum en Nibbixwoud. Het terrein grenst aan de westkant aan de Nieuweweg. Deze weg sloot aan op de Hoornseweg en leidde richting het noorden naar Benningbroek. Bij dit kruispunt van wegen stond in ieder geval vanaf de 16de eeuw een herberg, die in later tijd De Eendragt heette. In de 20ste eeuw vestigde zich hier de garage van Kuip.

Bij de opgraving is vastgesteld dat aan de Oosteinderweg al in de 12de eeuw bewoning aanwezig was. Hier lagen twee verhoogde huisplaatsen begrensd door sloten. De gedempte sloten zijn teruggevonden en hierin is afval van de bewoners aangetroffen: scherven van potten, stukken maalsteen en dierenbotten. Bijzonder is dat ook kuilen zijn gevonden waarin de palen van een boerderijstonden. Op basis van deze paalkuilen kan de plattegrond van de boerderij deels worden gereconstrueerd. Op het erf lagen waterkuilen voor het vee en werden dode dieren begraven.

In de 17de eeuw zijn nieuwe brede sloten op het terrein gegraven. Langs een van deze sloten zijn in de 18de eeuw veel kapotte spullen uit de herberg gestort. In deze stort zijn grote hoeveelheden glazen flessen, fraaie wijnglazen , tabakspijpen en een bierton gevonden.

Het onderzoek wordt donderdag 29 oktober afgesloten.

Bij inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Michiel Bartels, m.bartels@hoorn.nl of 0630468593
Gevelsteen met de Hollandse Leeuw met zeven pijlen in de klauw, symbool van De Eendracht van de 7 Verenigde Provinciƫn. Breedstraat, Enkhuizen.
Overzicht van de opgraving in Wognum
Flessen, glazen en tabakspijpen uit de sloot achter Herberg de Eendragt
Bierton uit het terrein achter de herberg
Een Westfriese Herberg, door Cornelis van Essen, 18de eeuw, Collectie Westfries Museum