Een mooie avond vol verhalen
28 februari 2014
Wat hadden we een prachtige avond op vrijdag 28 februari in Wadway.
De opkomst was grandioos: geen stoel meer vrij, zeker 250 mensen
kwamen luisteren naar verhalen en anekdotes over de middenstand. En
ze werden op hun wenken bediend!
Als eerste kwam Jan Koeleman aan het woord. In zijn slagersjasje, op
klompen en met de mand voor de bestellingen in zijn hand, stapte hij de
zaal binnen. Op humoristische wijze vertelde hij over zijn
slagersloopbaan, de klanten en de veranderingen in het vak. Jan had een
aantal attributen, echt vlees (waaronder kinnebak) en veel foto’s
meegenomen. Dat lag allemaal uitgestald voor in de zaal.
Ook Sjaak Steur had een mand mee: die van zijn vader Niek. Voor Sjaak
stond deze mand symbool voor de middenstander van vroeger. Hij ging in
op de hoeveelheid boodschappen die daarin paste (in tegenstelling tot de
volle winkelwagens van nu), op het fenomeen ‘om de gunst vragen’, op
het meewerken door de hele kinderschaar, op de ventwijken en de
collega-middenstanders.
Kees Veken sloot het deel voor de pauze af met smakelijk herinneringen
aan de middenstanders van Wognum. Voor velen zeer herkenbaar en met
humor gebracht.
Beeld van de drukte in de zaal.
Welkomstwoord door Ina Broekhuizen
Jan Koeleman in witte slagersjas en mand
Sjaak Steur met de mand van zijn vader Niek
Beeld van de drukte in de zaal.
De volle zaal met op de voorgrond vlees en andere attributen die slager Jan Koeleman meenam ter illustratie van zijn verhaal
Gijs Otten in de leren jas van zijn schoonvader
In de pauze bestond er volop belangstelling voor al het materiaal op de tafels. Want ook Jan Vriend, Gijs Otten en Theo op den Kelder hadden attributen, foto’s en krantenknipsels meegebracht.
Jan Vriend vertelde vervolgens met verve over het leven en de werkzaamheden van zijn vader Gert. Zijn zwager Gijs Otten, gehuld in de zware leren jas van Gert, toonde behulpzaam foto’s en andere afbeeldingen aan het publiek. Jan ging onder meer in op plezierige en lastige klanten. Al met al schetste hij een mooi beeld van zijn kleurrijke vader.
Gijs Otten kwam als gastspreker aan het woord. Hij beschreef in vogelvlucht de historie van bakkerij Otten in de Zuidermeer. Zijn grootouders kwamen in de jaren twintig vanuit Amsterdam naar West-Friesland om in het kleine dorp een bakkerij te beginnen. Gijs somde alle bakkers in de omgeving op en stond onder meer stil bij de vervoersmiddelen van zijn vader.
Jan Entius ten slotte deed zijn levensverhaal uit de doeken, een verhaal dat grotendeels parallel loopt met het wel en wee van het café aan de Dorpsstraat in Nibbixwoud. Een successtory met veel emotionele gebeurtenissen.
Alle sprekers kregen een groots applaus en een fles wijn als dank.
Deze avond was een prachtige voorzet voor de nieuwe uitgave Tot uw dienst.
Jan Vriend vertelt over zijn vader Gert uit Zwaagdijk-West
Jan Entius over zijn café in Nibbixwoud
Flinke belangstelling voor de plakboeken van Theo op den Kelder
Gijs Otten met v.l.n.r. Theo Blauw, Fer Smit en Corry Bos
Kees Veken aan het woord
Gijs Otten geeft in de pauze uitleg over de spullen uit de bakkerij van zijn vader in de Zuidermeer
Trudy Schouwe bedankt de sprekers. V.l.n.r.: Kees Veken, Sjaak Steur, Gijs Otten, Jan Vriend, Jan Koeleman en Jan Entius. Jan Vriend staat helemaal rechts en mist dus op deze foto.