Een eerste proef van Tot uw dienst
27 januari 2014
Trudy Schouwe en Ina Broekhuizen bespreken de proef van de eerste hoofdstukken van Tot uw dienst
op 27 januari 2014.
De totstandkoming van het boek vordert gestaag, maar is nog niet helemaal rond.
Er blijken nog steeds panden te zijn die we niet hebben beschreven of gegevens die nu pas boven water
komen. We proberen het boek natuurlijk zo compleet mogelijk te maken.
Het wordt echt een standaardwerk!