Persbericht

Een goed begin is…
het boek Tot uw dienst bestellen
14 januari 2014
Dit boek is een uitgave van de historische stichting De Cromme Leeck. Het verschijnt eind april 2014 en kost
dan € 20,-. Maar iedereen kan van te voren intekenen op Tot uw dienst. Wie dat doet, betaalt slechts
€ 15,-. En voor een boek van meer dan 300 pagina’s is dat natuurlijk een heel aantrekkelijke prijs.
In het boek staan beschrijvingen van winkels en bedrijven van 1938 tot 2013.
Daarbij zijn uiteraard keuzes gemaakt.
De volgende nering (= handel waarmee men in zijn levensonderhoud voorziet) wordt beschreven:
- winkeliers (waaronder kruideniers, bakkers, slagers, melkboeren),
- expediteurs (bodediensten, transportbedrijven),
- garages,
- cafés,
- peterolieboeren,
- aannemers,
- ambachtslieden (timmerlieden, wagenmakers, schilders, smeden),
- tussenpersonen voor verzekeringen,
- kappers.
Dus geen agrariërs, geen banken en postkantoren, geen huisartsen, tandartsen en fysiotherapeuten, geen
schoonheidsspecialisten en pedicures. Zij worden echter wel genoemd wanneer ze zich vestigen in een
pand waarin voordien al een winkel of bedrijf zat. In alle gevallen moet de nering het hoofdberoep van
de genoemde persoon zijn.

Een andere keuze is de geografische afbakening. De grenzen van de voormalige gemeente Wognum
(tot 1979) worden aangehouden - dat betekent Wognum, Wadway, Noordermeer en Leekermeer met
daarbij Nibbixwoud en Zwaagdijk-West. Daarnaast is besloten alleen de winkels en bedrijven te beschrijven
die aan het dorpslint liggen, dus aan de doorgaande wegen die van oudsher bestaan. Dat houdt in dat de
nering in de nieuwbouwstraten niet wordt behandeld. Hetzelfde geldt voor de bedrijven op de
industrieterreinen Overspoor en Westerspoor. In een extra hoofdstuk wordt de ontwikkeling van
winkelcentrum De Boogerd beschreven. De meeste winkels die hier gevestigd waren en de zaken die er
anno 2013 zitten, worden in  deze bijdrage genoemd. Deze adressen zijn dus niet apart beschreven.
Maar er blijven er genoeg over. Ruim 300 adressen zijn uitgewerkt. Daarbij komen natuurlijk veel foto’s,
advertenties en andere afbeeldingen. Kortom: een prachtig kijkboek!

Bekijk hier de folder!
Wadway 1 1953 Bakkerskar Blank, Cor Blank en dochter Tiny Blank