Toespraak 27 april 2013 bij planten kroningsboom

Beste mensen,

Welkom! Welkom aan u allen, buurtbewoners, inwoners van Wognum, genodigden, leden van de
Oranjevereniging en bestuursleden en donateurs van de Cromme Leeck.
Mijn naam is Ina Broekhuizen en als voorzitter van De Cromme Leeck mag ik u hier vanmiddag
verwelkomen.
We hebben afbericht ontvangen van B & W van de gemeente Medemblik.

We zijn hier op deze korte maar feestelijke ceremonie bij elkaar om een koningslinde te planten. Dat
doen we op de verjaardag van kroonprins Willem- Alexander. In goed overleg met de gemeente is
gekozen voor deze plaats: op de hoek van de Jacob Kwastlaan-Willem Saallaan.

B & W van de gemeente Medemblik kozen ervoor om één kroningsboom te plaatsen. Dat gebeurt in het
Koningin Emmapark in Medemblik. Het bordje bij die boom wordt maandag onthuld.

Het planten van déze kroningsboom is een initiatief van de historische stichting De Cromme Leeck.
In Wognum staan twee koningslindes: één tegenover de protestantse kerk en één bij het voormalige
gemeentehuis aan het Raadhuisplein.
De eerste in geplant in 1898 bij de inhuldiging van koningin Wilhelmina, de tweede in 1980 bij de
inhuldiging van koningin Beatrix.
Of er in 1948 bij de inhuldiging van koningin Juliana ook een boom is geplant, is ons niet bekend.
Onze stichting wil de traditie graag voortzetten en beijverde zich daarom voor het kopen en planten
van een koningslinde in Wognum.

Het was allemaal kort dag, maar dankzij de medewerking van De Tuinwijzer is de boom op tijd
gearriveerd. Deze firma sponsort ook de houten palen. Hans Bleeker, wie anders, heeft dit gat gespit.
De boom is een Tillia Europea Koningslinde. Als u wilt weten hoe groot hij kan worden, neem dan een
kijkje in de Lindenlaan. Daar staan deze bomen ook. Ik zie ze van hieraf boven de daken van de huizen
uitsteken!

Samen met René Schoutsen, voorzitter van de Oranjevereniging, zal ik zo meteen proberen de
lindeboom stevig in de grond te zetten.
Door tijdgebrek is er nog geen bordje gemaakt, maar dat komt er binnenkort.

Met het planten van deze boom markeren we een historisch moment: de inhuldiging van koning
Willem-Alexander.
Ik spreek de hoop uit dat hij en zijn vrouw goede jaren tegemoet gaan, waarin ze het woord wijsheid
hoog in het vaandel zullen dragen en waarbij ze zich gesteund weten door veel inwoners van
Nederland.
Mogen zij hun belangstelling en betrokkenheid bij ons vaderland met vreugde en humor uitdragen en
op een moderne manier gestalte geven aan het koningsschap.

Leve de koning! Hoezee, hoezee, hoezee!

Natuurlijk heffen we hierna samen het glas en klinken op de verjaardag én de inhuldiging van onze
nieuwe koning Willem-Alexander.
27 april 2013