Kroningsboom in Wognum

Ook in Wognum is een kroningsboom geplant. Dat gebeurde op
zaterdagmiddag 27 april door Ina Broekhuizen en René Schoutsen,
respectievelijk voorzitter van de historische stichting De Cromme Leeck en
van de Oranjevereniging. De koningslinde staat op de hoek van de Jacob
Kwastlaan-Willem Saallaan.

Het planten van de linde was een initiatief van De Cromme Leeck. In
Wognum staan twee kroningsbomen: één tegenover de protestantse kerk
en één bij het voormalige gemeentehuis aan het Raadhuisplein. De eerste in
geplant in 1898 bij de inhuldiging van koningin Wilhelmina, de tweede in
1980 bij de inhuldiging van koningin Beatrix.
De Cromme Leeck wilde de traditie voortzetten en beijverde zich daarom
voor de  aankoop van een koningslinde.  In overleg met de gemeente werd
een goede plaats gevonden voor deze bijzondere boom.
Op de verjaardag van Willem-Alexander werd de linde geplant en rijkelijk
met water begoten. Ook plaatsten beide voorzitters een provisorisch
informatiebordje, dat binnenkort wordt vervangen door een degelijker
exemplaar. Tot slot klonken alle aanwezigen met oranjebittertje op de
inhuldiging van koning Willem-Alexander.
27 april 2013
De boom wordt naar zijn plaats gebracht, v.l.n.r. Dirk Schouwe, René Schoutsen en Hans Bleeker
De boom ligt klaar
Zo staat hij nog steviger
Spitten maar!
Ina Broekhuizen van de Cromme Leeck en René Schoutsen van de Wognumse Oranjevereniging plantten op zaterdag 27 april een kroningsboom aan de Jacob Kwastlaan. Rechts bomenkenner Hans Bleeker, die een handje helpt.
De boom wordt rijkelijk begoten
Het glas wordt geheven op de inhuldiging van Willem-Alexander en op zijn verjaardag!
Foto's: Mieke Goulmy en Ina Broekhuizen