31 maart 2012
De Cromme Leeck bij open dag Bloesem
Onze stichting was op zaterdag 31 maart met een stand aanwezig bij de
open dag van het MFA De Bloesem in Wognum.
We hadden voor nieuwe donateurs een mooie aanbieding: degene die op
deze donateur werden, kregen het jaarboek 2011 en een pakje ansichten
gratis. Deze actie leverde vijf nieuwe namen op.
Het materiaal dat op onze stand was uitgestald, had deels te maken met de
lokatie Bloesemgaerde.
Van Hans Bleeker, de familie Kraakman en Eveline Kenter kregen we foto's
van het gebied in vroeger tijden. Die foto's werden geprint op A4 en
tentoongesteld. Ook archeologische opgravingen uit de grond bij de
Westeinderweg (dus dichtbij de nieuwbouwwijk) waren te bezichtigen.
De stand trok veel bekijks en het was goed om temidden van alle nieuwe
zaken ook aandacht te besteden aan de historie van dit gebied.
Veel belangstelling voor het bij de Westeinderweg opgegraven aardewerk
De stand van De Cromme Leeck
Een deel van de oude foto's van het gebied
Kees Veken vertelt over zijn vondsten
Hoera, een nieuwe donateur geeft zich op!