24 november 2011
Bezoek Stuart Green aan Wadway

Twee gespen van een parachute

Vorig jaar april werd in Wadway een nieuwe monumentje onthuld ter
nagedachtenis aan de crash van de Engelse Short Stirling in juni 1942. Daarbij
kwamen drie bemanningsleden om het leven, de overige vijf landden met hun
parachute in de buurt, maar werden allen opgepakt door de Duitsers en
naderhand overgebracht naar het gevangenenkamp Stalag Luft III in Polen.
Stuart Green, een zoon van één van de bemanningsleden, bezocht deze
zomer dat kamp. Naar aanleiding van dat bezoek werd hem gevraagd een
verhaal te houden over zijn vader bij een vereniging in zijn woonplaats
Berkhamsted in Engeland. Om zich goed voor te bereiden zocht hij via internet
naar bronnen. Hij kwam terecht op de site WW2Museums.com en vandaar
kreeg hij contact met Barry van Veen van het STIWOT, Stichting Informatie
Wereldoorlog Twee.
Die verschafte hem informatie en zo ontdekte Green dat er sinds vorige jaar
een herdenkingsmonument staat dichtbij de plek waar het vliegtuig, dat op de
terugweg was van een bombardement op Emden, neerstortte.
Van Veen nam contact op met de gemeente Medemblik. De afdeling
Communicatie van de gemeente vroeg aan Trudy Schouwe, bestuurslid van
De Cromme Leeck of zij mee wilde helpen met de organisatie van de dag.
Trudy stemde toe, stelde een programma samen en zou de Engelse gasten
ophalen en vervoeren door West-Friesland.

Donderdag 24 november 2011 kwam Stuart Green met zijn beide zoons Alex
en Ollie en zijn buurman Mark Newbury naar Wognum. Daar werden ze
ontvangen op het gemeentehuis. Loco-burgemeester Gutter heette hen
welkom en Cor Koomen hield vervolgens een inleiding over de vlucht van de
Short Stirling. Zijn woorden had hij in het Engels vertaald en uitgeprint op een
keurige hand out.
Namens de stichting De Cromme Leeck overhandigde Ina Broekhuizen aan
Stuart Green twee jaarboeken. In het jaarboek 2011 staat een artikel over de
crash, over het monument en de totstandkoming ervan, in het boek uit 2006 is
een interview geplaatst met Jan Waal. Hij vertelt over Alan Green, de vader
van Stuart, die terechtkwam op het land van de familie Waal. Beide artikelen
waren door ons bestuurslid Kees Veken in het Engels vertaald, zodat Stuart en
zijn familie ze kunnen lezen.
Dick Waal, de broer van inmiddels helaas overleden Jan, gaf twee gespen aan
Stuart en zijn zoons. Die gespen zijn afkomstig van de parachute van Alan. De
familie Waal heeft ze altijd bewaard. Van de parachute werd kleding
gemaakt.
Zo waren er die ochtend nog meer verhalen, onder andere over de schutter in
de Duitse nachtjager die de Stirling aanschoot. Dat was prins Von Lippe
Weisenfeld. Meteen na de beschieting kreeg hij bevel om achter een groep
andere vliegtuigen aan te gaan. Toen hij later terug was op zijn vliegbasis 
hoorde hij dat de Stirling neergestort was en dat een aantal bemanningsleden
in Purmerend gevangen zat. Von Lippe Weisenfeld heeft die mannen
opgezocht en zich verontschuldigd voor zijn aanval. Maar, zo vertelde hij, hij
kon niet anders, bevel was bevel.
Stuart Green vertelde, af en toe zeer geëmotioneerd, over zijn vader en hoe
het hem vergaan was nadat hij landde bij Wadway (zie ook jaarboek 2006,
pagina 24 e.v.).
Natuurlijk bezochten we gezamenlijk de plaats waar de Short Stirling
neerstortte en er werden bloemen gelegd bij het monument. Mevrouw Tiny
de Boer, ooggetuige van de crash, vertelde ter plekke haar verhaal over die
nacht in juni, nu bijna zeventig jaar geleden.
’s Middags bezochten de Engelsen samen met mevrouw De Boer, Trudy
Schouwe en Barry van Veen het Geallieerden kerkhof in Bergen. Bij de drie
graven van de omgekomen bemanningsleden werden bloemen neergezet.
‘Overwhelming’ vond Stuart Green deze dag, de ontvangst, de verhalen en de
bezoeken aan de plaatsen waar alles bijna zeventig jaar geleden gebeurde.
Bijzonder dat hij en zijn zoons daar nu stonden en rondliepen. Hij komt zeker
nog eens terug met zijn vrouw en dochter en wellicht met andere
familieleden.

Het was inderdaad een indrukwekkende dag waarin heden en verleden elkaar
ontmoetten en waar de geschiedenis weer even heel dichtbij kwam.
Stuart Green legt een krans bij het monument in Wadway
Stuart Green vertelt het verhaal van zijn vader.
Dick Waal schenkt twee parachute-gespen aan de familie Green.
Loco-burgemeester Kasper Gutter verwelkomt de gasten.
De gasten uit Engeland in het gemeentehuis van Medemblik
Achter het kerkje van Wadway kijken Stuart Green, zijn zoons en Trudy Schouwe naar het land waar Alan Green in 1942 terechtkwam.
Mevrouw Tiny de Boer wijst waar het toestel neerstortte, nu bijna zeventig jaar geleden.
Bij het monument, v.l.n.r. Jan Ursem, de zoons van Stuart Green, Tiny de Boer en Stuart Green.