12 juli 2011
Bezoek leesclub Middenmeer aan het Huis van Oud
Op dinsdag 12 juli kwamen de tien leden van de leesclub uit Middenmeer op
bezoek bij het Huis van Oud. Het was prima weer, dus de koffie met
appeltaart werd buiten geserveerd door Mieke Goulmy en Gerie Brandsen.
Ina Broekhuizen gaf uitleg over de voorgeschiedenis van het museum.
Daarna bekeken de dames in twee groepen de tentoonstelling en het huisje.
Ook de brongasinstallatie trok de aandacht, want in de Wieringermeer werd
lange tijd gebruik gemaakt van deze vorm van energiewinning. En van de
dames had voor het historische genootschap Wieringermeer onderzoek
gedaan naar brongasketels in de polder, zij wist er veel over te vertellen.
Maar een strijkijzer op brongas, die op de stallen tentoongesteld staat,
kende ze niet. Ze komt nog een keer terug om daar een foto van te maken.
De rondleidingen werden met interesse gevolgd. Aan het eind van de
ochtend vertelde Ina nog het een en ander over kenmerken van West-
Friesland en over het dialect.
Het was een gezellig en geslaagd  bezoek, daar waren alle dames het
overeens. En vooral ook complimenten aan de bakster van de appeltaart!