3 juli 2011
Meezingen en meedansen met trekzakgroep

Op zondag 3 juli klonken al rond de klok van tweeën de vrolijke klanken
van de trekzakken over het erf bij het Huis van Oud. De drie leden van
trekzakgroep Schalmei speelden daarna schijnbaar moeiteloos tot vijf
uur door. Om drie uur en om vier uur verzorgden ze een ‘echt’ optreden
met meezingliederen en luistermuziek. Tijdens het tweede optreden
werd ‘iedereen die kind is of zich kind voelt’ uitgenodigd om mee te
dansen met de Zevensprong.
De hele middag door was er veel belangstelling voor de muzikanten en
voor de tentoonstelling. Een succes dus!