3 juli 2011
Meezingen en meedansen met trekzakgroep

Op zondag 3 juli klonken al rond de klok van tweeën de vrolijke
klanken van de trekzakken over het erf bij het Huis van Oud. De drie
leden van trekzakgroep Schalmei speelden daarna schijnbaar
moeiteloos tot vijf uur door. Om drie uur en om vier uur verzorgden ze
een ‘echt’ optreden met meezingliederen en luistermuziek. Tijdens het
tweede optreden werd ‘iedereen die kind is of zich kind voelt’
uitgenodigd om mee te dansen met de Zevensprong.
De hele middag door was er veel belangstelling voor de muzikanten en
voor de tentoonstelling. Een succes dus!