1 mei 2011
Vrolijke opening Huis van Oud

Een zonnige dag met helblauwe lucht en behoorlijk wat wind op de eerste mei van 2011. Maar op het erf van het Huis van Oud was het aangenaam toeven. Al snel waren alle stoelen bezet deze zondagmiddag. Niet alleen waren velen gekomen om hun jaarboek op te halen en de nieuwe tentoonstelling te bekijken, ook was men nieuwsgierig naar het optreden van het Swaegs Smartlappenkoor.
De reserve-stoelen werden van zolder gehaald en zelfs enkele stoelen uit het huisje werden naar buiten gesleept. Veel bezoekers moesten echter staan.
Ook de ruim veertig leden van het Zwaager koor stonden. Zij zongen tegen de wind in, maar dat redden ze: de teksten waren woordelijk te verstaan! Dirigent Co Feld leidde de zangers en zangeressen met enthousiasme, het publiek zong vaak en uitbundig mee, zeker ook met het toepasselijke lied ‘Daar bij die molen’. Een waardige opening van de expositie over molens!
Oorkonde voor Ron en Jolanda Kok-van Zelm uit Nibbixwoud.
Johan en Angelique Bekkenutte krijgen een oorkonde voor het verbouwen van hun huis aan de Kerkstraat.
Het eerste jaarboek is voor Joop Zuiker.
Ans en Gerrit Appelman hebben modelmolens en Delftsblauw serviesgoed in bruikleen gegeven voor de tentoonstelling.
De tentoonstellingscommissie wordt bedankt voor hun werk, v.l.n.r. Margo Wilcke, Gerda van Baar, Sjaak Jong en Henk Sloetjes. Conny Stam en Marlène Schouten waren afwezig.
Het Swaegs Smartlappenkoor zingt 'Daar bij die molen'.
Molenmaker
De officiële opening vond plaats op vrijdagavond 29 april in café De Vriendschap in Wadway. Daar vertelde molenmaker Nico Maas uit Zaandijk met verve over zijn ambacht. Hij werkte 48 jaar aan bouw, herbouw en restauratie van molens in heel Nederland, maar vooral ook aan de Zaan en de Zaanse Schans. Na zijn verhaal werd de dvd over de herbouw van molen De Oude Knegt in Akersloot getoond: een verhelderende film over het specifieke werk van een molenmaker.
Het eerste exemplaar van het jaarboek van 2011 werd uitgereikt aan voormalig marathonschaatser Joop Zuiker uit Wognum. In het boek staat een artikel over zijn grote prestaties op schaatsgebied, vandaar de overhandiging van het eerste boek aan hem.
De tentoonstellingscommissie heeft een prachtige expositie ingericht in de stallen. De leden, Gerda van Baar, Margo Wilcke, Conny Stam, Marlène Schouten, Henk Sloetjes en Sjaak Jong, werden hartelijk bedankt voor hun inspanning.
Twee oorkondes
Bijna ieder jaar deelt de Cromme Leeck een of een enkele keer meerdere oorkondes uit. Die oorkondes gaan naar personen die hun huis op een historisch verantwoorde manier gerestaureerd, verbouwd of herbouwd hebben zodat het dorpsbeeld erdoor verfraaid wordt. De verbouwing, herbouw of restauratie moet in het voorafgaande jaar plaatsgevonden hebben.
Dit jaar reikte voorzitter Ina Broekhuizen twee oorkondes uit.
Ron en Jolanda Kok-van Zelm ontvingen een oorkonde vanwege het verbouwen van hun boerderij aan de Wijzend 55 in Nibbixwoud. Gelukkig is het vierkant gehandhaafd, waardoor we van een echte stolp kunnen blijven spreken. Er is een landschaps-eigen element, de pyramidevorm, behouden gebleven. Daarvoor hulde! De Wijzend is weer een boerderij rijker.
Johan en Angelique Bekkenutte-Overboom kregen een oorkonde voor het opknappen en verbouwen van het ouderlijk huis van Angelique aan de Kerkstraat 43 in Wognum. Door het huis aan de achterkant flink uit te breiden, maar het oude voorhuis te handhaven, is het straatbeeld eigenlijk ongewijzigd gebleven. Veel van dit soort woningen in de Kerkstraat zijn de afgelopen decennia gesloopt, deze is gelukkig gered.
Jaarboeken
Het jaarboek 2011 is weer helemaal in kleur uitgevoerd en telt 112 pagina's. Donateurs kunnen hun jaarboek afhalen op zondag 8 en 15 mei bij het Huis van Oud. Daar ligt ook de nieuwe folder van het museum klaar.
De tentoonstelling is zeer de moeite waard om te bekijken: er staan onder meer modelmolens en er draaien twee dvd's over molens.
Iedere zondagmiddag is het museum open van 14 tot 17 uur. Groepen zijn ook op andere momenten van harte welkom, s.v.p. afspreken via tel. nr. 0229 573688.
Het Swaegs Smartlappenkoor zingt 'Daar bij die molen'
Ans en Gerrit Appelman hebben modelmolens en Delftsblauw serviesgoed in bruikleen gegeven voor de tentoonstelling.
Oorkonde voor Ron en Jolanda Kok-van Zelm uit Nibbixwoud.
Johan en Angelique Bekkenutte krijgen een oorkonde voor het verbouwen van hun huis aan de Kerkstraat.
Het eerste jaarboek is voor Joop Zuiker.
De tentoonstellingscommissie wordt bedankt voor hun werk, v.l.n.r. Margo Wilcke, Gerda van Baar, Sjaak Jong en Henk Sloetjes.
Conny Stam en Marlène Schouten waren afwezig.