8 oktober 2010
Een verslagje van het bezoek van de vrijwilligers aan Museumboerderij Westerhem

Op vrijdag 8 oktober 2010 werden de vrijwilligers om 19.00 uur opgewacht met een kopje koffie en heerlijke koek.
Omdat Ina Broekhuizen per abuis een dubbele afspraak had gemaakt, nam Trudy Schouwe de honneurs als voorzitter waar.
Ze gaf een terugblik op het afgelopen seizoen, waarbij soms erg drukke zondagen waren en soms een zondag met nauwelijks bezoekers. Een oorzaak hiervoor valt niet altijd te geven, hoewel een bijzondere activiteit op de eerste zondag van de maand altijd wel veel bezoekers trekt. Vaak speelt het weer ook een grote rol.
Na het peilen wie er volgend jaar vrijwilliger blijft en wie zich terugtrekt, vroeg Trudy aan allen om in de familie- en kennissenkring te werven naar nieuwe vrijwilligers. Hoe meer vrijwilligers, hoe minder vaak een beroep op ieder persoonlijk hoeft te worden gedaan.
Daarna vroeg Trudy in een rondvraag naar opmerkingen en adviezen om het volgend seizoen er ons voordeel mee te kunnen doen.

Na een 2e kopje koffie werd het tijd om in de auto’s te stappen en naar Middenbeemster te rijden. Jammer dat het al donker was, want ikzelf had nauwelijks een idee hoe we precies reden.
Museumboerderij Westerhem is gelegen aan de Middenweg 185. De boerderij, die is ingericht als agrarisch museum, wordt beheerd door het Historisch Genootschap Beemster.
Het vrijstaande heren huis is eigendom geweest van herenboer burgemeester Hendrik Scheringa Az. (geen familie van...). Het herenhuis en de stolpboerderij zijn rond 1877 gebouwd.
Het is een typische Noord-Hollandse stolpboerderij, zoals er in onze omgeving ook nog vele staan.
Op het vierkant rust het rieten dak en rondom het vierkant zagen we de woonkamer, de dars en de stal. Op de lange regel was de koestal (zomerstal en kaasmakerij), op de korte regel de winterstal en daarnaast een paardenstal. Erboven de (hooi)zolder.
We werden welkom geheten door twee vrijwilligers van het Historisch Genootschap.  Na een korte inleiding over de historie van de boerderij en zijn bewoners gingen we onder hun bezielende leiding in 2 groepen door het museum.
Fantastisch wat daar allemaal staat tentoongesteld en wat geweldig dat er zoveel bewaard is gebleven. Als niet-Westfries, die toch al 35 jaar in Wognum en naast en tegenover een stolpboerderij woont, heb ik veel gezien, dat ik niet eerder heb gezien.
Zoals bijvoorbeeld een brongaslampje, waarboven een deksel hing om te voorkomen dat door de hitte van de lamp het rieten dak vlam zou vatten. Een "snorrenkopje", een kopje met een extra rand om de snor schoon te houden.
Geweldig mooie "paardenkarren" (geen idee, wat de juiste term daarvoor is) en veel paardenstellen en gereedschappen.
In de paardenstal stond een paard met daarnaast een geitje, dat er schijnbaar vaak werd bijgezet als "gezelschap" voor het paard.
In een nis in de woonkamer was de keuken gemaakt. Het 2-pitsgasstel was ook op brongas. Bijzonder was dat er in deze woonkamer een bedstee voor de knecht was.
Op de Lange Regel stonden vele werktuigen en attributen voor het kaasmaken.
Op zolder ook vele bewaard gebleven attributen, zoals een houten "bak" met een uitsparing, die werd gebruikt bij de bevalling van een koe.
Daarna volgde een "discussie" of een koe nou juist altijd liggend of staand bevalt. De meningen waren erg verdeeld. Ik heb er mijn buurman, (die van de stolpboerderij) over gebeld en volgens zijn zeggen bevalt een koe normaal liggend. Een enkele keer staand, maar dat is dan een uitzondering en dan heeft de koe de hulp van de boer nodig.
Tot zover mijn verslagje van een zeer boeiende en leerzame avond in Museumboerderij Westerhem.

Mieke Goulmy