20 december 2009
Kerststal in de sneeuw

Het winterse plaatje was compleet op zondagmiddag 20 december: een dikke sneeuwdeken bedekte het land en de huizen. In die witte wereld bood het Huis van Oud een sfeervolle aanblik. Ook binnen in de stallen en het huisje was er volop sfeer. Tussen stro en hooi schuifelden twee schapen en een ezel. Herders (Hans Bleeker en Hans Commandeur) hielden de wacht en Jozef (Johan Smit) en Maria (Sascha Schouten) waakten bij de kribbe. Vanwege de Mexicaanse griep lag daarin dit jaar geen echte baby, maar een pop.
Op de stallen waren sleeën en tientallen schaatsen te zien, fraai opgesteld tussen kerstversieringen en een sneeuwpop. Ook was er aandacht voor de schaatssport. Attributen van de Wognumse ijsclub, een koek en zopie, foto’s en een jonge schaatser op een slee zorgden voor een winters gevoel. Bovendien sleep Theo Kok schaatsen en was er in de verblijfsruimte chocolademelk en kerstkrans te koop. Om drie uur zorgden Sari Koeleman en Jetske Stam voor gezellige kerstzang en -muziek.
In het huisje was de tafel gedekt voor het kerstontbijt, in de boom brandden de lichtjes en natuurlijk stond de kerststal voor het raam. Veel grote en kleine bezoekers kwamen een kijkje nemen en de reacties waren positief.

De beste wensen!

Het bestuur van de historische stichting De Cromme Leeck en de leden van de
Beheerscommissie van het Huis van Oud wensen iedereen mooie kerstdagen en een goed 2010!
Tot ziens bij onze eerste lezing in het nieuwe jaar! Die is op vrijdag 19 februari
in café De Vriendschap in Wadway. Bert Siezen houdt een lezing over fotografie en portretten van 1860-1910 en over de ‘dubbele moord in Schagen’. 
Iedereen kan foto’s van voor 1920 meenemen, daar zal Bert Siezen dan aandacht aan besteden. Aanvang: 20 uur, inloop vanaf 19.30 uur.
Een herder bij de ezel
Theo Kok bezig met het slijpen van schaatsen
In het huisje stond de kerststal voor het raam