6 november 2009
Afscheid bestuurslid Agnes Dudink

In de bestuursvergadering van vrijdag 6 november hebben we afscheid genomen van ons bestuurslid Agnes Dudink-Deken uit Nibbixwoud. Agnes heeft tien jaar deel uitgemaakt van het bestuur. Zij is een echte organisator, een aanpakker, iemand die resoluut beslissingen neemt en zegt waar het op staat. Agnes was betrokken bij het Huis van Oud, bij de jaarlijkse schoonmaak van huis en stallen, bij de Rabosponsortocht en bij de organisatie van lezingen en andere activiteiten.

We zullen haar inbreng missen.

Op je levensweg ontmoet je mensen en je neemt weer afscheid van mensen. Je loopt je weg op jouw manier. Soms is het prachtig weer en gaat alles voor de wind, op andere momenten is het somber en grijs met regen en veel wind.

Voor de dagen dat het letterlijk zulk weer is kreeg Agnes een stormparaplu. Als vastberaden wandelaar zal ze hier vast profijt van hebben. Ook was er een theaterbon als dank voor haar inzet.

Opvolger in het bestuur is Niel Kok uit Wognum.

Agnes bedankt en Niel welkom!