30 oktober 2009
Een spannende vloer aan de Westeinderweg

Samenwerking tussen historische verenigingen en basisscholen. Dat is een
item waar de gemeente Medemblik aandacht aan wil geven. In het kader van het nieuwe cultuurbeleid en als aanloop tot de Culturele Avond die gehouden wordt op zaterdag 14 november in sporthal De Muiter (Medemblik) werden contacten gelegd tussen een viertal scholen en even zoveel historische clubs.
De insteek was: Een oude plek in mijn dorp.
Groep 7 van de Wognumse basisschool de Speelwagen bracht op vrijdagmiddag 30 oktober een bezoek aan een oude plek aan de Westeinderweg. Daar had Kees Veken, bestuurslid van de Cromme Leeck, een eeuwenoude plavuizen vloer opgegraven.  Die vloer duidde op het bestaan van een stolpboerderij.
Kees vertelde met verve over deze ontdekking. Daarna gingen de kinderen naar het huis van de familie Veken waar allerlei voorwerpen, die ook opgegraven zijn aan de Westeinderweg, bekeken werden.
Geboeid luisterden de kinderen naar verhalen over schalen en borden, kruikjes en tegels. Ook een laatmesje werd met aandacht beschouwd.
Onder leiding van Elsbeth Fontein hebben de leerlingen naderhand hun ervaringen van deze middag verwerkt in een kunstwerk.