16 oktober 2009
Beheerscommissie eropuit naar Breezand

Op vrijdagavond 16 oktober was het jaarlijkse uitje van de Beheerscommissie.
Op deze sombere en kille avond vertrokken we naar Breezand, naar het museum van de vereniging Oud Anna Paulowna. Het museum is gevestigd in een groot voormalig schoolgebouw. Dat betekent: hoge ruimtes met
veel mogelijkheden.
Naast het gebouw stat een grote garage, die ingericht is met werktuigen en gereedschap van tuinbouw en vooral bollenteelt.
We werden ontvangen met koffie en koek en er werd uitleg gegeven over de vereniging en over de totstandkoming van het museum.
Daarna keken we in kleine groepjes rond.
Er staat heel veel materiaal, wat ook de nodige hoofdbrekens met zich mee brengt. Hoe stel je alles op en welke thema’s breng je aan, bijvoorbeeld.
Er wordt met enthousiasme en met veel inzet gewerkt.

Na een paar boeiende uurtjes reden we weer terug naar het Huis van Oud. Daar zaten we nog een tijdje gezellig na.
Sommige wanden waren bedekt met grote doeken, overgebleven decors van een musical over de geschiedenis van de Anna Paulowna-polder
In de hal met het tuinbouw- en bollenteeltmateriaal, v.l.n.r. Adrie Hoogewerf, Hans Bleeker, Trudy Schouwe en Marijke Bleeker
Er waren ook bollen te koop, voor de liefhebbers
Hannie Lamers en Joke Admiraal bewonderen de tentoonstelde spullen die in de gang staan
Bollen pellen? Adrie Hoogewerf en Wim en Ina Broekhuizen