30 april 2009
Oorkonde voor nieuwe boerderij in Zwaagdijk-West

De donateursavond begon met een lezing van Douwe Bartstra en Wim Keesom over brongasinstallaties. Ook werd de film over Jacob Snip voor het eerst voor publiek vertoond. Deze film is deze zomer te zien in het Huis van Oud.
Oud-Wognummer Piet Roemer reikte het eerste exemplaar van zijn boek 'De parel van West-Friesland, de geschiedenis van Wognum tot 1 januari 1979, uit aan Ina Broekhuizen. Het boek is bij het Huis van Oud te koop voor € 20.
Ook werd een oorkonde uitgereikt. Dit gebeurt vrijwel ieder jaar. Die oorkonde wordt gegeven aan een persoon, een familie of een bedrijf die het afgelopen jaar door middel van het opknappen van hun woning of gebouw bijgedragen heeft aan een historisch verantwoorde verfraaiing van het dorpsbeeld.
Dat kan door renovatie, het herstel van bouwkundige details, het plaatsen of herstellen van een hek, passende erfbeplanting.
Of door het bouwen van een nieuw pand, dat past in het traditionele dorpsbeeld of in het West-Friese landschap.
Dit jaar ging de oorkonde naar Zwaagdijk-West. Nog niet eerder is in dit dorp een oorkonde uitgereikt, dat werd dus nodig tijd.
Bestuurslid Sjaak Jong vestigde de aandacht van het bestuur op de nieuw gebouwde boerderij van Erik Appelman en Anja van Diepen aan de Zwaagdijk nummer 359.
Nu gebeurt het wel vaker dat er een woning met een piramidedak verrijst.
Maar deze nieuwe stolp is op een authentieke manier gebouwd met de juiste details. Op deze manier wordt het karakteristieke beeld van stolpen aan de lintbebouwing behouden en versterkt.
Het huidige beleid van monumentenzorg gaat ervan uit dat de komende decennia veel stolpen zullen verdwijnen, maar deze instantie pleit ervoor dan in ieder geval iets soortgelijks terug te bouwen, zodat het beeld van piramides in het vlakke land behouden blijft.
En dat is nu precies wat er aan de Zwaagdijk 359 gebeurd is.
De bewoners van de nieuwe boerderij, Anja van Diepen en Erik Appelman, konden niet aanwezig zijn op de donateursavond.
De ouders van Erik, Truus en Gert Appelman, namen de oorkonde in ontvangst. Zij woonden jarenlang in de stolp uit de vijftiger jaren, die op dezelfde plaats stond en onlangs gesloopt werd.
Truus Appelman sprak in haar dankwoord de bewondering uit die zij en haar man hebben voor het initiatief van hun zoon en schoondochter.