28 januari 2009
Het metselen van de put voor de brongasketel
Zicht op de put vanaf de Grote Zomerdijk
Stilleven in het Huis van Oud
Koos Kenter en Joop Koning werken aan de houten staanders
De ketel wordt geverfd
Ketel op zijn plaats

De diepzwarte brongasketel stond al enige tijd op het erf van het Huis van Oud. Bij de sloot was door vrijwilligers een rond gat gegraven. Daarin werd metselde Joop Koning de afgelopen herfst met veel vakmanschap een mooie ronde put.
Op zaterdagmiddag 17 januari kwam de grote shovel van Anne Boersma het terrein oprijden. Hij werd opgewacht door de werkers Joop Koning en Koos Kenter, bestuursleden, belangstellenden en een viertal fotografen.
Kundig en met precisie haakte Anne de put aan een van de lepels van zijn shovel en hij transporteerde het zwarte gevaarte naar de slootkant. Daar liet hij de ketel in alle rust in de put zakken. Applaus volgde!
Er was koffie en koek voor iedereen. In de keuken vertelde Wognummer Wim Keesom met kennis van zaken over allerlei wetenswaardigheden rond brongasinstallaties, waterdruk, fosfaat, zout en wat dies meer zij.
Op onze donateursavond op 24 april zal hij hierover een inleiding houden, samen met Douwe Bartstra uit Bobeldijk.
Joop en Koos gingen hierna aan het werk en bevestigden de houten planken boven de ketel en maakten zo het beeld compleet.
De brongasinstallatie bij het Huis van Oud was een feit!