Prachtig artikel over Hiëronymuskerk goed voor prijs

De stichting De Cromme Leeck heeft de aanmoedigingsprijs van de Historische Vereniging Holland gewonnen. De organisatie kreeg de prijs voor het artikel ‘Religieus erfgoed Sint Hiëronymuskerk Wognum’, geschreven door ons bestuurslid Kees Veken. De prijs, een oorkonde en een geldbedrag van tweehonderd euro, werd zaterdag aan de auteur uitgereikt door Louw Jan Zwagerman, wethouder van de gemeente Medemblik. Dit gebeurde tijdens de Hollanddag, die gehouden werd in de Hooglandse kerk in Leiden.

Met z’n zessen gingen we die zaterdag naar Leiden. In de imposante kerk middenin de stad werd de Hollanddag gehouden. Tevens vond daar de Leidse Geschiedenisdag plaats. De Historische Vereniging Oud Leiden vierde haar 100-jarig bestaan met onder meer een grote markt met veel cultuurhistorische organisaties uit Zuid-Holland én met de presentatie van de Leidse canon aan minister Plasterk. Het leek de Historische Vereniging Holland een goed idee om bij de dag aan te sluiten.
We bekeken een groot deel van de kramen en liepen toen naar de tuinzaal, waar de Hollanddag gehouden zou worden. Tot onze verrassing zagen we daar een bekend gezicht: wethouder Louw Jan Zwagerman. Hij keek wat geheimzinnig en wilde niet precies zeggen wat hij in Leiden kwam doen.
Na een welkomstwoord bood Irma Günther (ja, onze voormalige interim burgemeester) het eerste exemplaar aan van de gids Op zoek naar religieus erfgoed aan een staten- en een kamerlid van Zuid-Holland. Vincent Robijn, een van de auteurs van deze gids, vertelde vervolgens over de totstandkoming en de  inhoud van dit boekwerk. Daarna was het woord aan Maarten Schenk, voorzitter van de Vereniging Holland.
In januari riep de vereniging alle 241 historische verenigingen in Noord- en Zuid-Holland op om een artikel in te sturen over het landelijke thema van 2008: religieus erfgoed. Er kwamen 25 artikelen binnen. Opvallend was dat de meeste verhalen afkomstig waren uit kleinere dorpen, de grote steden lieten het afweten. Het niveau was wisselend. Vijf artikelen staken er bovenuit. Deze werden dus genomineerd.
De eerste prijs, de Hollandprijs, ging naar de historische kring Diemen. Het winnende artikel gaat over een verdwenen kerk in dat dorp.
De aanmoedigingsprijs was voor Wognumer Kees Veken, bestuurslid van De Cromme Leeck. Hij schreef het artikel, dat speelt in de Hiëronymuskerk in Wognum. Jan-Willem Bijl zorgde voor de uitgebalanceerde opmaak van de tekst en voor de fraaie illustraties.
Het juryrapport is lovend over het verhaal. Er staat onder meer ‘het artikel is een prachtige en warme sfeertekening van hoe het vroeger toeging bij een mis in de katholieke kerk. Het is een beeldend verhaal waarin persoonlijke ervaringen en kerkelijke rituelen gecombineerd worden. Het is geschreven vanuit een ongewoon gezichtspunt. Namelijk vanuit de herinnering van de volwassen auteur aan de tijd dat hij nog misdienaar was. De tekst is door de prima opmaak zeer leesbaar en wordt gelardeerd met relevante illustraties in kleur’.
Wethouder Zwagerman reikte de oorkonde uit. Hij memoreerde dat vorig jaar de vereniging Lijnen door de tijd (Benningbroek/Sijbekarspel) de prijs won. De gemeente Medemblik heeft dus heel wat potentie binnen haar gelederen. Ook onderstreepte hij het belang van persoonlijke verhalen als basis voor een artikel over een geschiedkundig onderwerp.
Na de lunch hield hoogleraar Paul Knevel een interessante lezing over religieus erfgoed. Hij deed dat vanuit een verrassende invalshoek.
Daarna keken we naar de introductie van de uitreiking van de Leidse canon en keerden vervolgens tevreden en vol indrukken terug naar West-Friesland.

Bij deze feliciteert het bestuur van De Cromme Leeck Kees en Jan-Willem met de aanmoedigingsprijs.
Wat ons betreft verdient het de eerste prijs!
De beide winnende artikelen worden gepubliceerd in het blad Holland van de gelijknamige vereniging. Het Wognumse verhaal zal natuurlijk ook te lezen zijn in het jaarboek 2009 van De Cromme Leeck.
9 november 2008
Wethouder Louw Jan Zwagerman reikt de prijs uit aan Kees Veken, rechts Maarten Schenk, voorzitter van de Vereniging Holland
Louw Jan Zwagerman en Kees Veken
Kees en Jan-Willem Bijl, die de opmaak verzorgde
Het gehele artikel 'Misdienaar' kunt u hier downloaden (PDF)
Hieronder een globale indruk: