Huis van Oud ontwaakt
20 april 2008
Op zondagmiddag 20 april wordt het eerste exemplaar uitgereikt.

Ook openen we dan de tentoonstelling ‘Oogst’.
In de stal wordt de oogst van verschillende producten, die in deze omgeving geteeld werden en worden, verbeeld en uitgelegd. Veel herkenbaars zal er te zien zijn. In het huisje is de inmaak aan de gang!

De tentoonstellingscommissie is druk bezig materiaal, foto’s en informatie te verzamelen. Over enkele weken richten zij de expositie in. In de week voor de opening wordt het huisje schoongemaakt.
Ook is er een avond voor de vrijwilligers. Daar krijgen zij instructie en ze kunnen de tentoonstelling alvast bekijken.

Nieuwe vrijwilligers zijn altijd welkom! Wilt u twee zondagmiddagen per seizoen meehelpen (koffie zetten en schenken of toezicht houden en het een en ander vertellen), meldt u zich dan aan! Het is leuk en gezellig!
Neem contact op met Ina Broekhuizen, tel. 572159.

Nieuw

Op ons erf is deze winter een kolenhok geplaatst. De antraciet ligt erin! Goed om aan de jeugd te laten zien hoe en waarmee vroeger gestookt werd.
Op het parkeerterrein staat een authentieke brongashouder. Die krijgt de komende herfst een plaatsje bij de sloot. Informatie over werking en geschiedenis komt in de verblijfsruimte te liggen.

Opening

Er wordt dus op alle fronten hard gewerkt!
Wij nodigen u uit voor de opening van de tentoonstelling Oogst. Die vindt plaats op zondagmiddag 20 april om 14 uur. Die middag kunt u uw jaarboek ophalen.
Dat kan ook op zondag 27 april en zondag 4 mei.

Muzikale medewerking bij de openingsmiddag verleent het Wognumse Sylvidakoor, o.l.v. Marja Borst. Zij brengen eigentijds repertoire.

Iedereen is welkom op de Grote Zomerdijk 33!

Het Huis van Oud: een vleugje weemoed, een handvol herkenning, armenvol herinneringen en tijdloze gezelligheid.


De dagen lengen, de lammetjes lopen al weer in het land, de was wappert af en toe buiten. Het is maart en op kousenvoeten sluipt het voorjaar naderbij.
In deze maand wordt er weer een begin gemaakt met de organisatie van de activiteiten bij het Huis van Oud.
Op de eerste plaats: het jaarboek. Al tijden is er gewerkt aan dit boek: artikelen zijn geschreven, foto’s gemaakt en bijeen gezocht, kaartjes getekend, het jaaroverzicht van 2007 samengesteld, etc. De redactie heeft al deze schrijfsels verzameld en stelde een prachtig boek samen.
Eind deze maand gaat het naar de drukker.