Huisbeschrijvingen
 
Kunstwerk  “De Speelwagen” 

Tijdens onze opname`s in december 2011 in verband met de aanstaande sloop van de openbare basisschool De Speelwagen , vroegen wij  als leden van de Bouwhistorische Commissie van de Historische Stichting `De Cromme Leeck`,ons af wat er zou gebeuren met het kunstwerk dat werd ontworpen en gemaakt door Piet Schoenmakers uit Roermond in Limburg. Hij maakte eerst  voorontwerpen een en twee, van een Speelwagen waaraan hij het uiteindelijke ontwerp ontleende. Het plastiek is tijdens de bouw van de nieuwe school in 1975 vanuit de 2 % (kunst) regeling aangebracht.
Uit navraag bij het schoolbestuur en bij de gemeente bleek dat er geen rekening was gehouden met behoud en/of verplaatsing, het zou in de puincontainer verdwijnen.

Daardoor zijn wij tot actie overgegaan, want wij vonden dat het kunstwerk bewaard moest blijven.Er is
een plan gemaakt om het geveldeel, waarop het plastiek bevestigd was, uit te zagen en te verplaatsen naar wat ons de meest logische plek leek, namelijk bij de nieuwe vestiging van school 'De Speelwagen' in multifunctioneel centrum 'De Bloesem'. Bij overleg met de gemeente bleek die geen voorstander te zijn
van deze locatie. Er werd een alternatieve plek aangewezen aan de Sportlaan, op de gevel van 'Everland'. Dit stuitte echter op bezwaren van de gebruiker van het gebouw waartegen de plastiek geplaatst zou moeten worden.

Vervolgens heeft de commissie, na overleg met onze contactpersoon bij de gemeente, een verzoek gericht aan B&W om het toch te mogen plaatsen bij de nieuwe school in 'De Bloesem'. Ook hadden we voor
behoud en herplaatsing op deze plek het schoolbestuur en de 'Dorpsraad'  achter ons staan. Het verzoek werd echter afgewezen, maar wel met de toezegging om een plekje mee te nemen in de planontwikkeling rond het winkelcentrum. De gemeente zou ons financieel steunen om het kunstwerk uit te nemen en tijdelijk op te slaan op de gemeentewerf.

Dus aan de slag, we hebben materiaal gehaald en hulpmaterieel geleend bij de plaatselijke aannemer. We zijn begonnen met het inzagen van het metselwerk, het verwijderen van het bovenliggende metselwerk en het uitnemen van het binnenspouwblad.
Aan de onderzijde zijn 2 stalen draagplaten aangebracht op de maat van de `lepels` van de shovel van Anne Boersma en het geheel is ingeklemd met behulp van balkhout verbonden met draadeinden.
Daarna is het geheel transportabel gemaakt.

Op een vroege zaterdagochtend van 21 april 2012 is de shovel ervoor geplaatst en zijn de lepels aan de platen vastgeklemd. Daarna werd de gehele constructie voor de nodige stabiliteit goed aan de shovel verankerd en toen is het kunstwerk met het achterstaande muurdeel uit de gevel gelicht en naar de gemeentewerf getransporteerd.
Daar hebben we het geveldeel op blokken geplaatst en goed geschoord voor een vermoedelijke lange periode voordat het zijn uiteindelijke bestemming zou krijgen. We wisten toen nog niet, waar het Plastiek zou worden herplaatst.


J. Koning, nov. 2012.
november 2012
.omschrijving.plattegrond.transport
.P Schoenmakers.herplaatsing.onthulling.foto's