Huisbeschrijvingen
Omschrijving
April  2014
.omschrijving.plattegrond.boere is loere.foto`s
Boerderij, Oosterwijzend 25 Nibbixwoud.
Deze boerderij, type stolp, is medio april 2014 door de commissie “Bouwhistorie” van de Historische stichting De Cromme Leeck opgenomen. De boerderij staat reeds enige tijd leeg in afwachting van sloop. Ter vervanging is naast deze boerderij een nieuwe stolpvormige woning gebouwd. Inwendig is er niets meer van de vroegere indeling terug te vinden, de stolp is in de loop der jaren totaal voor bewoning verbouwd en aangepast aan de bedrijfsvoering. Op de plattegrond is de vroegere indeling van stallen, hooiberg en dars aangegeven. De laatste bewoner was Joop Ooijevaar die hier met zijn gezin woonde, heden woont hij op nr. 23.

Voorgevel.
In de voorgevel zijn de vroegere raamkozijnen vervangen door twee stuks grotere kozijnpuien. De voordeur zou gezien de plaatsing op de originele plaats gehandhaafd zijn. De gevel is opnieuw opgemetseld.

Rechter zijgevel.
Dit was vroeger de zijgevel van de stalruimte en te zien is dat de goothoogte vroeger lager was met daarboven een flauw hellend stukje dak aansluitend op het stolpdak.
Het metselwerk is vernieuwd en gelijktijdig zijn de kozijnen aangebracht.


Achtergevel.
Ook deze gevel is rigoureus gewijzigd ten opzichte van de vroegere toestand. De linker deur is gezien de plaatsing waarschijnlijk de vroegere staldeur, de andere deur en raamkozijnen zijn later bijgeplaatst. De darsdeuren zijn verwijderd en het dak aangepast aan die situatie. Het metselwerk is deels origineel.

Linkerzijgevel.
Hier is een z.g. erker aangebouwd, in de achterliggende ruimte was een kleine woning ingebouwd waar vader Ooijevaar tijdelijk gewoond heeft. De andere raamkozijnen zijn naderhand aangebracht.

Dak.
Het dak is gedekt met rode verbeterde Hollandse pannen, waarschijnlijk later aangebracht. De schoorsteen staat niet meer op de originele plaats. Het vierkant heeft aan de voorzijde een
overstek.


Interieur.
Van de vroegere indeling is niets meer overgebleven, de vierkantspalen zijn in de wanden en betimmeringen weggewerkt. Op de plaats van de vroegere dars is een koelcel gemaakt en de hooiruimte is woonruimte geworden. De binnenzijde van de kap is nog gedeeltelijk zichtbaar.

Bewonersgeschiedenis.
Joop Ooijevaar heeft deze stolp in 1966 gekocht van Willem Ursem. Deze had een fruitbedrijf en daarnaast tuinderij.
Willem was in deze boerderij geboren omstreeks 1884. De boerderij zou dus zeker 150 jaar oud zijn.
Willem Ursem was een zoon van Cornelis Ursem en Cornelia Smit. Zij werd al vroeg weduwe.
Hij kocht de boerderij op 30 mei 1924 van zijn moeder.
Joop is geboren in de naastliggende boerderij, nr. 27. Deze boerderij was eerst van zijn opa die met zijn broer moest loten wie er op de boerderij zou blijven, hij won. Zijn vader is er ook geboren, het gezin telde 9 kinderen, 6 jongens en 3 meisjes, de oudste zoon overleed jong.
De andere 5 zoons, waaronder Joop, werden uiteindelijk allemaal tuinder en allen op de Oosterwijzend. Het is dus al lang Ooijevaars gebied.

Joop vertelde dat achter op het aan de overzijde van de weg gelegen land, gelegen tegen de waterloop de Gouw, een stukje grond lag met een apart kadaster nummer (12).
Daar had in vroegere jaren een schipperscafeetje gestaan. De Gouw, vroeger ” Wijk Gouw” geheten, was een doorgaand vaarwater, van Medemblik kon via de Veersloot naar Hoorn gevaren worden.
De schippers  van de jaagschuiten en hun paard konden daar uitrusten en zich laven. Het was waarschijnlijk bereikbaar via het jaagpad vanaf de bocht in de Dorpsstraat van Nibbixwoud.
In later jaren, het cafeetje was waarschijnlijk niet meer lonend, is het gesloopt en het afkomende bouwmateriaal is gebruikt voor de bouw van opa’s boerderij, nr. 27.

Joop en zijn vrouw kregen vier kinderen, een zoon en drie dochters. Zijn zoon beheert heden het tuinders bedrijf en woont in de naastgelegen nieuwgebouwde woning. De teelt omvat(te) anemonen, witlof,  poters, uien, enz. Daarnaast worden er ook aardbeien gekweekt.


J.J.Koning, april 2014.