Nieuweweg 2a, Wognum
In dit pand, gebouwd in 1961, waren achtereenvolgens de Gemeentelijke Technische Dienst, Kring Wognum, en het politiebureau gehuisvest met eerst in hetzelfde gebouw en later daarachter de accommodatie voor de brandweer.

In het begin van de jaren vijftig werd de burgemeester, P.J. Commandeur, door de hoofdingenieur-directeur v/d Volkshuisvesting in de provincie geattendeerd op het ontbreken van een dienst gemeentewerken in zijn gemeente. Dit was de aanleiding voor de burgemeester om met enkele buurgemeenten een gezamenlijke technische dienst op te richten.

O
p 8 januari 1953 werd de Dienst Gemeentewerken voor de gemeenten Avenhorn, Berkhout, Nibbixwoud, Wognum en Zwaag opgericht. De vestigingsplaats werd Wognum.
Er werd een commissie van beheer ingesteld en in 1954 werd de heer A.L. van de Wiel als eerste gemeentearchitect aangesteld. In 1970 trad de gemeente Onderdijk ook toe tot de gemeenschappelijke regeling. In 1969 vervielen, door een gemeentelijke herindeling, Zwaag en een gedeelte van Berkhout aan de gemeente Hoorn. Door weer een gemeentelijke herindeling bleven van de aangesloten gemeentes per 1 januari 1979 de vergrote gemeentes Wognum en Wester-Koggenland over.

D
e Dienst was eerst in het vroegere gemeentehuis aan de Raadhuisstraat gehuisvest, er werkten in die tijd twee personen. Door groei van de werkzaamheden en de `overloop`, met als gevolg het realiseren van nieuwbouwwijken in de diverse gemeentes, groeide het bureau daar uit zijn jasje en in juni 1961 werd het nieuwe kantoor aan de Nieuweweg 2a in gebruik genomen. Het ontwerp is van de Alkmaarse architect Tauber en het werd gebouwd door het Blokkerse bouwbedrijf Konst en Van Polen. De Wethouder sprak in zijn openingsrede over een boerenschuur, daar leek het ontwerp volgens hem op.
Aan de rechterzijde achter de parkeerruimte werd een woning in dezelfde stijl gebouwd voor de directeur, toen Van de Wiel. Het aantal personeelsleden groeide naar uiteindelijk negentien medewerkers waardoor in 1974 de noodzakelijke uitbreiding in gebruik werd genomen. In 1979 moest een deel van het personeel weer afvloeien.

P
er 1 januari 1981 werd de gemeenschappelijke regeling opgeheven en de Technische Dienst verhuisde naar het gemeentehuis aan de Hoornseweg. De woning werd particulier verkocht.

Daarna werd, na een flinke verbouwing, o.a. de toegangstrap aan de buitenzijde verdween en er werd aan de linker voorzijde een nieuwe entree gerealiseerd, de politiedienst in het gebouw gehuisvest. Deze is, eveneens na diverse reorganisaties, daar in ca. 2015 weer vertrokken waarna het pand tot heden leeg stond. Bouwbedrijf Wit uit Wognum heeft het in 2017/2018 aangekocht om er twaalf appartementen in te realiseren.

De brandweer was tot juni 1961 rechts achter het vroegere gemeentehuis aan de Raadhuisstraat gehuisvest. Daarna in de linkerbeuk van het bovengenoemde pand en in later jaren werd een nieuw pand links achter het kantoor van de Dienst Gemeentewerken betrokken op nr. 2b waar zij tot heden nog gehuisvest is.

J. Koning, april 2019
Huisbeschrijvingen
April, 2019
.omschrijving.fotos
Omschrijving
Nieuweweg 2A