Huisbeschrijvingen
Omschrijving
.Boerderij.N23 Westfrisiaweg
N23 Westfrisiaweg , Boerderij Jaap Snip, Acht Zaligheden.
N23 Westfrisiaweg.
Het gebiedsindeling in deze omgeving zal binnenkort drastisch gewijzigd worden doordat de bestaande Westfrisiaweg, lopende vanaf de westzijde van de Heerhugowaard tot aan Enkhuizen, tot vierbaansweg verbreed wordt. Het hier beschreven gedeelte van de Tolweg tot aan de A7 is aangelegd in de periode 1985-1989. (zie bijlage)
De kruispunten worden ongelijkvloers aangelegd behoudens de oversteek van de Stoomtram Hoorn-Medemblik, deze blijft gelijkvloers, zie de plattegrond met beschrijving.
Het ruimtelijk beeld zal drastisch veranderen ook doordat er aan de Zwaagdijk  2 stolpboerderijen en 2 woningen zullen verdwijnen.
De bestaande situatie is november 2013 plaatselijk vastgelegd. Op de kaart is te zien waar en in welke richting de 18 genummerde opnames gemaakt zijn. Foto’s 1 - 2 - 3 zijn genomen vanaf de brug over de wegsloot nabij de oude waterloop de Kromme-Leek, ten oosten van de Hoornseweg. Foto’s 4 - 5 vanaf de splitsing van de huidige Hoornseweg met het doodlopende stukje, het vroegere verloop van de weg richting Kromme Elleboog. Foto 6 vanaf het fietspad welke parallel loopt met de Westfrisiaweg, halverwege het tunneltje en de huidige kruising. Foto 7 van het vernieuwde wegdeel Zwaagdijk, dit is de schuur van Jaap Snip welke ook verdwijnt. Foto 8 idem met het kunstwerk. Foto’s 9 - 10 vanaf de hoek Westfrisiaweg met de Wognummergouw. Foto’s 11 - 12 - 13 vanaf de kruising Wogmergouw met de Zwaagdijk.
Foto’s 14 - 15 vanaf de Zwaagdijk nabij nr. 438. Foto 16 vanaf het fietspad in het park Risdammerhout. Foto’s 17 - 18 vanaf de Rijweg richting A7 en de nieuwe wijk Bangert-Oosterpolder.

De Acht Zaligheden.
Nabij de huidige kruising Hoornseweg met de Westfrisiaweg lag voorheen de buurtschap welke “De Acht Zaligheden” genoemd werd, deze lag in de hoek tegen wat vroeger de “Kromme Elleboog” heette. Dit was de bocht in de weg vanaf het Keern naar de Zwaagdijk tot, de afslag naar de Hoornseweg.
Deze buurtschap bestond uit 8 voornamelijk armelijke bedoeninkjes waarvan er heden nog 1, huisnummer 43, over is. In de jaarboeken van 2001 en 2005 is indertijd een beschrijving gegeven over enkele bewoners van dit buurtje, zie de foto’s met de nrs. 4 - 5 - 6 van het bovenstaand onderwerp, de Westfrisiaweg.
In het jaarboek 1998 staat een artikel over het vroeger daar op de hoek gelegen café ‘de Cromme Elleboogh’.

Boerderij, Jaap Snip.
Aan de Zwaagdijk op nr. 442 staat heden nog een stolpboerderij. In het kader van de verdubbeling van de N23 Westfrisiaweg is deze stolp met het naast gelegen woonhuis en ook het woonhuis met nr. 440 en het boerderijtje met nr. 438 aangekocht voor sloop om ruimte voor de bovengenoemde weg te maken. In april 2014 is deze boerderij door de commissie “Bouwhistorie”opgenomen. De van oorsprong bewoonde stolp zou omstreeks 1860 gebouwd zijn, zie de bewonersgeschiedenis van de boerderij en de familie Snip uit het jaarboek van 2009. De boerderij is in 1956 door vader Cornelis aangekocht. In 1957 werd het huis ernaast gebouwd en verviel de woonfunctie in de stolp. In 1983 kocht Jacob de boerderij. Deze is omstreeks 2013 aangekocht door de overheid in verband met de bovengenoemde verbreding. Jacob kocht begin 2014 toch weer een stolpboerderij in Wadway met ca. 4 ha. land.

Voorgevel.

De raamindeling is nadat de woonfunctie verviel gewijzigd, nu betonnen stalramen. Waarschijnlijk is het metselwerk toen ook vervangen, de voordeur is nog wel origineel.

Rechter zijgevel.
Deze wand is origineel met brede rabat delen in een grijsgroene kleur met witte bies. De 2 stalraampjes zijn verschillend van uitvoering. Achter het kleine raampje links boven was waarschijnlijk een bedstede gelegen.

Achtergevel.
Deze was voordat er aangebouwd werd een verlaagde koemuur met stalraampjes, links de darsdeuren.

Linkerzijgevel.
Deze gevel is heden voorzien van betonnen stalramen op de plekken waar voorheen de stalraampjes zaten. De staldeur en het zijraam lijken origineel.

Dak.
Het dak is bedekt aan de voor- en linkerzijde met gesmoorde muldenpannen, waarschijnlijk niet origineel met 3 stuks gietijzeren dakramen. De achterzijde is belegd met oudhollandse pannen en de rechterzijde met golfplaten. Er is geen schoorsteen meer aanwezig op het dak, wel op de nok een ventilatiekoker.

Schuren.
De aangebouwde schuren dateren waarschijnlijk van jaren 1950  zie foto 5 - 6 - 7. De vrijstaande boeten zijn moeilijk te dateren.

Woonhuis.
Gebouwd in 1956 in de toen gangbare stijl.

Interieur.
Aan de rechtervoorzijde een ruimte,vroeger woonruimte heden voor opslag, voorzien van een ingetimmerd ledikant. Daarnaast een deur in een ossebloedachtige kleur naar de dars. Op de koegang links een in de hooiberg ingebouwde kast, rechts ook een deur naar de hooiberg. Daartussen een gemetselde wand waar voorheen mogelijk een schouw/ schoorsteen geweest is.
Verder de voordeur en vroegere toegang naar het woonvertrek, de stallen gelegen aan de linker zijgevel en achtergevelgevel en de voordeur en de toegang tot het vroegere woonvertrek. De hooiberg is aan de dars zijde open 16 - 17. De darsvloer is bestraat, de darsdeuren zijn niet origineel, wel zijn ze ruim van schoren voorzien.
Vrij zwaar uitgevoerde  vierkantsstaanders met aan de linkerzijde een overstek.
De dakvlakken zijn aan 3 zijden beschoten met tweelaagse delen, Deze zijn dus nooit met riet gedekt geweest,verder een traditioneel uitgevoerde kap 22 - 23.
In de schuurruimte’s is in het voorste gedeelte een aanrecht ingebouwd met rechts daarvan verhoogde wandkasten verder ingericht als stalruimte 25 - 26 - 27.


J.J. Koning, april 2014.
April 2014
.omschrijving.plattegrond.situatie 2013