Huisbeschrijvingen
Omschrijving
.omschrijving.plattegrond.nieuwbouw_1974
De Hieronymusschool  (kleuter- en basisonderwijs) Kerkstraat 60 te Wognum.

Eind jaren 60 van de vorige eeuw werd er voor het basisonderwijs in drie verschillende gebouwen les gegeven:           
-Het oudste gebouw was de Theresiaschool, gebouwd in 1931 en thans dienstdoend als cultureel centrum  Het Trefpunt.
-Het tweede gebouw was de voormalige VGLO-school, St. Pius, gebouwd in 1951 en in 1964 nog uitgebreid met twee lokalen en een hoofdenkamer.
-Het derde gebouw was de Hieronymusschool  gebouwd in 1961.

In 1974 werd een nieuwe vierklassige kleuterschool gebouwd op de openvallende plek na de  sloop van de katholieke kerk, zie ook de gedenksteen van Zr. Lebuina. In 1982 volgt een uitbreiding met vier lokalen met een gemeenschapsruimte ten behoeve van de lagere school. De eerste steen voor deze school is gelegd op 7 mei door dhr. L. Dijkstra, toenmalig directeur van de school, zie ook de gedenksteen. Sindsdien werd er weer lesgegeven onder een dak.
Na de ingebruikname van de nieuwe school zijn de twee oude schoolgebouwen, de VGLO-, de St. Pius- en de jongensschool St. Hieronymus, gesloopt.
Door de uitbreiding van Wognum was de nieuwe school al gauw weer te klein. Daardoor werd in het schoolgebouw van “OBS De Speelwagen”  een klaslokaal gehuurd, wat met tussenpozen tot aan heden toe gebeurd is. Ook hebben diverse uitbreidingen plaatsgevonden. In 1992 een uitbreiding met twee lokalen.
In 1998 een uitbreiding met een ruimte voor directie, personeel en een technische ruimte.     
In datzelfde jaar werd er een semipermanente ruimte aan de voorzijde aangebouwd en ook een aantal vrijstaande units bijgeplaatst voor nog eens een drietal lokalen met een entree, garderobe en berging.

Een onderdeel van het didactisch plan van de school is werken volgens het concept van de vreedzame school.
Er was ook aandacht voor de veiligheid, gezien het in de centrale ruimte hangende vluchtplan.
De laatste jaren werd er, door de voortschrijdende informatietechniek, gebruik gemaakt van digitale schoolborden, door middel van, ook aan internet gekoppelde, beamers kon de gewenste informatie op het bord geprojecteerd worden.

In het hart van de school was een flinke centrale ruimte voor algemeen gebruik. De lokalen konden door middel van het openen van schuifpuien  de werkruimte vergroten door hierop aan te sluiten.
In deze ruimte werd ook door de schoolverlaters aan het eind van het schooljaar de gebruikelijke cabaretvoorstelling vertoond.
De centrale ruimte was, zo te zien waarschijnlijk door ruimtegebrek, multifunctioneel, o.a. voor computerles c.q. -gebruik.
Er was ook voorzien in een eigen gymnastiekruimte en een handenarbeidlokaal.
Ook in deze school was er overlast van de bijna onvermijdelijke plaag hoofdluis, gezien het aan de muur aangetroffen waarschuwingsbiljet.

In januari 2012 is de gehele Hieronymusschool verhuisd naar het multifunctionele centrum
“De Bloesem” en gaat daar als ”Brede School” verder gezamenlijk met “De Speelwagen”.
De school is, na een vermoedelijk aangestoken brand in de nacht van 8 op 9 juni, in 2012 gesloopt.

Voor meer gegevens betreffende de school, zie het boek ”Zonder verleden geen toekomst”, Gedenkboek van 100 jaar Katholiek Onderwijs in Wognum.

Wognum 2012.
2012 Wognum
.Vreedzame school.uitbreiding 1982.foto's