Huisbeschrijvingen
Omschrijving
Openbare basisschool ‘De Speelwagen’, Boogerd 1, Wognum.

In de negentiende eeuw werd er in Wognum school gehouden in de kerkzaal van de protestantse kerk aan de Raadhuisstraat. De beroemde onderwijzer en zangleraar Jacob Kwast gaf hier les. In 1840/41 werd er tegenover de kerk een nieuw schoolgebouw met onderwijzerswoning gebouwd, nu  Raadhuisstraat 14/16. Al na 33 jaar werd het schoolgebouw vervangen door aannemer Pereboom uit Hoorn voor de somma van
f 5200. De dienstwoning werd gehandhaafd.
In 1927 werden woning en school gesloopt en vervangen door nieuwbouw, ontworpen door architect M. van Rooyen. Het geheel kostte f 11.999. In 1933 werd het derde lokaal toegevoegd. Dit gebouw deed dienst tot 1981, daarna peuterspeelzaal. Sinds 1995 woonhuis.

In 1975 werd in opdracht van de gemeente Wognum een nieuwe gecombineerde kleuter/basisschool met
5 lokalen gebouwd in de toekomstige nieuwbouwwijk Westergouw.
Een eenlaags gebouw van gele baksteen in een carrévorm. De bouwer was Holland Housing Corporation uit Amstelveen en de prijs overschreed de anderhalf miljoen gulden. Aan de oostgevel kwam een kunstwerk van keramiek, voorstellende een speelwagen met twee paarden, volgeladen met kinderen, ontworpen door de kunstenaar Piet Schoenmakers, die verbonden was aan de keramiekfabriek St. Joris in Beesel, Limburg. Dit kunstwerk is onthuld door de toenmalige burgemeester van Wognum, dhr. Commandeur.
De bekende meester Buitink legde de eerste steen in maart 1975 en de jongste leerling uit iedere klas metselde een baksteen. Het leerlingenaantal bedroeg 127 (ter vergelijking: in 1968 waren er 43).

Rond 1980 werd de school aan de westzijde in dezelfde stijl uitgebreid met een drietal lokalen met bijbehorende toiletgroepen en bergingen. De lokalen waren ruim van opzet en er was ook een aanrechtje in geplaatst. Het gebouw beschikte over een flinke ontmoetingsruimte.
De toiletgroepen waren mede voorzien van verlaagde potten en er werd door middel van tekstbordjes gewezen op het juiste gebruik. De school had een eigen gymlokaal, voorzien van de benodigde toestellen. De beglazing van het gebouw was nog enkel glas, wel was de spouw nagevuld met isolatiemateriaal maar in 2011 was er toch flink wat achterstallig onderhoud.

In de jaren negentig nam het leerlingenaantal af en werden er lokalen verhuurd aan een kinderdagverblijf en de r.k. Hiëronymusschool. Per januari 2012  is De Speelwagen gehuisvest in de brede school in multifunctioneel centrum ‘De Bloesem’.
Het oude gebouw is in 2012 gesloopt, maar het kunstwerk van de speelwagen is uitgezaagd en voorlopig opgeslagen in afwachting van herplaatsing op een nader aan te wijzen locatie. De eerste steen wordt bewaard in de nieuwe Speelwagen in ”De Bloesem”.


Wognum 2012.
Wognum 2012
*omschrijving*plattegrond*Tekeningen*fotos