Huisbeschrijvingen
Dorpsstraat 46, Nibbixwoud
Huis onder zadeldak op rechthoekige plattegrond met achter aangebouwde serre. Gedekt met grijze kruispannen, blijkens foto uit 1958 vroeger voorzien van vorstkammen. Houten lijstgoten met vermoedelijk zinken bekleding. Snijvoeg, deels gekleurd. Bouwjaar vermoedelijk eerste decennium 20e eeuw. Het huis is in 2010 gesloopt voor vervangende nieuwbouw.
Oosteinderweg 3, Wognum
Rechthoeking gebouw met zadeldak. Gedekt met geglazuurde zwarte Friese pannen.
Ganker 16, Nibbixwoud
Bakstenen woonhuis op rechthoekige plattegrond met rechts uitspringing t.b.v. keuken.
Vier generaties van de familie Bosch hebben hier 150 jaar gewoond.
Oosteinderweg 7, Wognum
Halfvrijstaand woonhuis onder zadeldak met grijze Tuiles du Nordpannen. Uitspringing in rechterzijgevel ter hoogte van de keuken. Achter aangebouwde (oorspronkelijke) bij-keuken met plat dak. De linkergevel wordt gedeeld met Oosteinderweg 5
Oosteinderweg 5, Wognum
Dubbel bedrijfspand onder zadeldaken. Gedekt met grijze Muldenpannen. Zinken goten. Witte kalkzandsteen.
Garage Kuip Oosteinderweg Wognum
Op 1 januari 1999 stopte de Fa. Kuip met het garagebedrijf aan de Oosteinderweg in Wognum.
Hiermee kwam een einde aan de tweehonderdjarige geschiedenis van deze onderneming.
Westeinderweg 27, Wognum
Woonhuis met schuren,een gemengd bedrijfje van tuinderij / bouwerij met daarnaast een paar koeien,
op ca. 2 a 3 hectare land. Later is dat alleen tuinderij / bouwerij geworden.
Oude Gouw 38, Wognum
De melkfabriek is gebouwd in 1891 en was tot 1962 als zodanig in gebruik. In 1963 aangekocht door 'Roemer Grond- en Wegenbouwbedrijf' uit Wognum en gebruikt als werkplaats/opslagruimte en woning. Vanaf 1980 tot medio 2006 in gebruik als chemische fabriek 'Pen Products'. Einde Tweede Wereldoorlog is er tijdelijk een gaarkeuken gevestigd  geweest.
Westeinderweg 32, Wognum
Stolpboerderij, van het Noord-Hollandse type met ten noordwesten hiervan een afgeknotte stolp als kapberg. Bouwjaar stolp rond 1860, echter waarschijnlijk begin 20e eeuw verbouwd. Gedekt met kruispannen.
IJsbaan. Kleine Zomerdijk 5a, Wognum
De baan van de nog steeds bestaande 'IJsclub Wognum' was gelegen op z.g. 'kerkeland' dat gehuurd werd van de Hervormde Gemeente in Wognum.
De baan was bereikbaar over een verhoogde loopbrug vanaf de Kleine Zomerdijk langs het loketgebouwtje.
Hieronymusschool Kerkstraat 60, Wognum
De Hieronymusschool  (kleuter- en basisonderwijs) Gebouwd in 1974. Uitgebreid in 1982-1992-1998.
Bibliotheek Kerkstraat 58, Wognum
De Bibliotheek was gehuisvest in het gebouw op Kerkstraat 58 te Wognum van 1982 tot eind 2011.
Sporthal `t Span Boogert 5, Wognum
De sporthal is in 1977 gebouwd in opdracht van de gemeente Wognum en bij gereedkomen overgedragen aan de beheerder 'Stichting Sporthal `t Span'.
Oosterwijzend 29, Nibbixwoud
Oosterwijzend 29 (de 'Rijke Wijzend') betreft een bescheiden stolpboerderij.
De boerderij dateert waarschijnlijk uit de 2e helft van de 19e eeuw en is gebouwd als melkveebedrijf met aan de oostkant een stal van voorgevel tot in de staart.
De Speelwagen Boogert 1, Wognum
In 1975 werd in opdracht van de gemeente Wognum een nieuwe gecombineerde kleuter/basisschool met 5 lokalen gebouwd in de toekomstige nieuwbouwwijk Westergouw.
Plastiek De Speelwagen Boogert 1, Wognum
Het is een plastiek, ontworpen en gemaakt door kunstenaar Piet Schoenmakers
uit Roermond in Limburg en het is tijdens de bouw van de school in 1975
vanuit de 2 % (kunst) regeling aangebracht.
Stolpboerderij 'De Beukenhoeve' Dorpsstraat 52, Nibbixwoud
Op een markante plek aan de Dorpsstraat, tegenover de Ganker en de
St. Cunerakerk, staat de 'Beukenhoeve', een stolpboerderij van het
West-Friese type, met ten zuidoosten eraan vastgebouwd een stolpschuur.
Kerkstraat 71, Wognum
Aan de Kerkstraat 71 in Wognum staat een bijzondere boerderij: een stolpschuur met een dwarsgeplaatst voorhuis, waarschijnlijk daterend uit het midden van de 19e eeuw. De boerderij is sinds plm. 1930 eigendom van de familie Ootes.
Oosterwijzend 25, Nibbixwoud
Deze boerderij, type stolp, wordt gesloopt. Inwendig is er niets meer van de vroegere indeling terug te vinden, de stolp is in de loop der jaren totaal voor bewoning verbouwd en aangepast aan de bedrijfsvoering.Ter vervanging is naast deze boerderij een nieuwe stolpvormige woning gebouwd.
Boerderij, Jaap Snip.
Aan de Zwaagdijk op nr. 442 staat heden nog een stolpboerderij. In het kader van de verdubbeling van de N23 Westfrisiaweg is deze stolp met het naast gelegen woonhuis en ook het woonhuis met nr. 440 en het boerderijtje met nr. 438 aangekocht voor sloop om ruimte voor de bovengenoemde weg te maken.
De 'bunker' op Grote Zomerdijk 12, Wognum
Dit is de plek waar tot voor kort een opmerkelijk bouwwerk achter de stolp stond, dat in de volksmond wel de 'burcht' of 'bunker' werd genoemd.
Dit bouwwerk is gerealiseerd omstreeks 1950 door een van de bewoners,
Jaap Commandeur.
Wat verdween!!

Onder deze knop vindt u de foto's van panden die door de Bouwhistorische Commissie zijn bekeken, maar waarvan om diverse redenen (het gebouw was te nieuw of te veel gemoderniseerd) geen map gemaakt is.
Buurtschap, gelegen achter de 'Lekermeer'
In dit buurtje, gelegen aan het einde van de weg die nu 'Lekermeer' heet, staan heden nog twee woningen. Nr. 11a was voorheen een boerderij en nr. 11 is in gebruik als familie/weekendwoning.
Iets daarvoor, aan de rechterzijde van de driesprong, stond voorheen een kapitale boerderij, de resten hiervan zijn heden nog zichtbaar.
Oude Gouw 28 Wognum
Deze woning werd tot voor kort bewoond door Willem Groot en echtgenote,
in deze woning hebben zij vanaf 1954 gewoond en een gezin met 6 kinderen opgevoed.
Het huis is omstreeks 1910 gebouwd.
Herfst 2017 is het gesloopt en daarna is er een nieuw huis gebouwd.
Raadhuisstraat 13 Wognum
De kosterswoning van de protestantse kerk, gebouwd rond 1914, 
gesloopt 1 februari 2017.
In 2017 is hier een nieuwe kosterswoning gebouwd.
De foto`s zijn gemaakt in juni 2016.
Kerk H. Jacobus de Meerdere Zwaagdijk-West
In 1928 werd het initiatief genomen om in deze kleine gemeenschap een eigen kerk te bouwen.
De benodigde grond, heden Sectie A nr. 18, huisnr. 404, werd geschonken door Jacob Jong, een van de initiatiefnemers. Er werd een brief aan de bisschop gezonden, gedateerd 8 oktober 1928, met het verzoek om in het eigen dorp een kerk te mogen bouwen.
Industrieweg 1-2  in Wognum. In 1957 is door Textielindustrie Perfecto een fabriekspand gebouwd aan de Industrieweg in Wognum, waarbij deze twee woningen, als dienstwoning, ernaast gebouwd zijn. De woningen zijn in 2019 gesloopt.
Nieuweweg 2a, Wognum, In dit pand, gebouwd in 1961, waren achtereenvolgens de Gemeentelijke Technische Dienst, Kring Wognum, en het politiebureau gehuisvest met eerst in hetzelfde gebouw en later daarachter de accommodatie voor de brandweer. In 2019-2020 is het pand Herontwikkeld.
Oosteinderweg 36, Wognum
Het betreft een huis uit 1907 op een rechthoekig grondvlak met enigszins uitspringende keuken, onder een zadeldak gedekt met grijze kruispannen. Gemetselde schoorsteen direct rechts van de nok. De vroegere schoorsteen stond óp de nok en was hoger.
Raadhuisstraat 14 Wognum, voormalige openbare school.
De bouwstijl is herkenbaar en ook terug te vinden in andere in die tijd gebouwde scholen.
Links de voormalige woning bestemt voor de Hoofdonderwijzer.
De school is gebouwd als een zg. `Tweeklassige Middengangschool` in latere tijd is links achter het derde lokaal aangebouwd.
Westeinderweg 25 Wognum, betreft een stolpboerderij aan de oude ontginnings-as op een kreekrug. De boerderij is een West-Friese stolp met uitgebouwd vooreind (voorhuis) die vermoedelijk tussen 1607 en 1630 is gebouwd.
Auteur: Andreas de Vos