Foto's gezocht!
De stichting De Cromme Leeck is op zoek naar foto’s van gebouwen, gebeurtenissen en personen/families uit Wognum, Nibbixwoud en Zwaagdijk-West. De bedoeling is deze foto's te
digitaliseren en zo te behouden voor de toekomst.
Hebt u foto’s en wilt u die enige tijd afstaan om te scannen, neemt u dan contact op met:

- voor Wognum: Tom van Baar, tel. 0229 573641
- voor Nibbixwoud: Joke Admiraal, tel. 0229 573415
- voor Zwaagdijk-West: Sjaak Jong, tel. 0229 573255

Graag namen, data en locaties, voor zover bekend, erbij vermelden.

Alvast onze dank!