Historische Stichting 'De Cromme Leeck'

Historische Stichting 'De Cromme Leeck'
Homepage CL Documenten CL Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Jaarboeken ==> Jaarboek 2014     

Aantal gevonden publicaties : 20   (uit: 413)


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Documentnummer

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Documentnummer: 201402  
Voorwoord 2014
Jaarboeken -- Jaarboek 2014           (2014)    [Broekhuizen-Slot, I. (Ina)]
Voorwoord 2014
 

2. Documentnummer: 201403  
Terugblik op 2013
Jaarboeken -- Jaarboek 2014           (2013)    [Broekhuizen-Slot, I. (Ina)]
Terugblik op 2013
 

3. Documentnummer: 201404  
Wat verdween in 2013
Jaarboeken -- Jaarboek 2014           (2013)    [De Cromme Leeck]
Wat verdween in 2013
 

4. Documentnummer: 201405  
Wognum 600 jaar stadsrechten
Jaarboeken -- Jaarboek 2014           (1414-2014)    [Groot, K. (Ko)]
In het grijze verleden zijn aan verschillende plaatsen in ons land stadsrechten verleend. Doorgaans is dit reden om daar in jubileumjaren uitbundig aandacht aan te schenken en grootse stadsfeesten te vieren. Ook in onze regio is dat een bekend verschijnsel.
Dit ondanks het feit, dat in 1851 de stadsrechten volledig werden afgeschaft bij de vaststelling van de Gemeentewet en deze dus al 163 jaar niet meer bestaan.
Op vrijdag 2 februari 1414 verleende graaf Willem IV van Holland stedelijke rechten aan de gezamenlijke dorpen Wognem (Wognum), Oude-bucswoude (Hauwert), Nieuwebucswoude (Nib-bixwoud) en Watweijde (Wadway).
De originele oorkonde die hierop betrekking heeft, is bewaard gebleven en bevindt zich in het Westfries Archief in Hoorn. De vorming van de stede Wognum was daarmee een feit.....etc

 

5. Documentnummer: 201406  
Bernardus Haring
Jaarboeken -- Jaarboek 2014           (1680-2014)    [Groot, K. (Ko)]
Haring... een bekende naam in Nibbixwoud, en alle Haringen in West-Friesland schijnen bovendien familie van elkaar te zijn.
Althans dat blijkt uit genealogisch onderzoek over de familie Haring in deze regio. In het Westfries Archief trof ik de stamboom aan van deze familie (nummer 0219 – 151H84).
De reden om deze stamboom na te slaan was dat ik in de archieven van de voormalige gemeente Nibbixwoud (nummer 0216 – 713 en 715) een militair zakboekje aantrof op naam van Bernardus Haring, geboren op 22 februari 1848 in Nibbixwoud......etc

 

6. Documentnummer: 201407  
Een stolp wordt riet gedekt
Jaarboeken -- Jaarboek 2014           (2010)    [Veken, C.A.G. (Kees)]
In waterrijke gebieden hebben mensen sinds mensenheugenis de daken van hun huizen met riet bedekt.
Riet is daar aan de waterkant in overvloed aanwezig, het is altijd eenvoudig te oogsten geweest, het is (was) goedkoop, het geeft een uitmuntende dekking, is isolerend en goed watergeleidend en men kan er ongemeen fraaie vormen in aanbrengen, al zullen de mensen in prehistorische tijden daar niet zo veel aandacht aan hebben geschonken.
Riet weegt circa 130 kilogram per kubieke meter, zodat een rieten dak van 30 cm dikte ongeveer 39 kg per m² weegt. etc

 

7. Documentnummer: 201408  
Veertig jaar Koppenhoeve
Jaarboeken -- Jaarboek 2014           (1973-2013)    [Bijman, H. (Hans) & Broekhuizen, Ina & Groot, Ko & Schreuder, Ansje & Sijm, Kees & Zanten, Yolanda van]
Aanleiding tot het samenstellen van dit artikel vormde het onderstaande redactionele stukje van Ansje Schreuder-Licht in dorpsblad Walhalla, nummer 21 van de 45e jaargang (2013), over het veertigjarig bestaan van de Koppenhoeve.
Vijf bewoners van het eerste uur, Ansje Schreuder-Licht, Hans Bijman, Kees Sijm, Yolanda van Zanten-Koningstein en Ron Bakker, vertellen hun verhaal.
Ko Groot schreef een inleiding en er wordt ook stilgestaan bij de nieuwste inwoners, de eerstgeborene én de nieuwste baby van de straat etc.

 

8. Documentnummer: 201409  
Het elektriciteitsbedrijf van Nibbixwoud
Jaarboeken -- Jaarboek 2014           (1910-2000)    [Groot, K. (Ko)]
Vlak voor de Eerste Wereldoorlog had het raadslid Schoenmaker zich al eens in de openbare raadsvergadering erover beklaagd dat Nibbixwoud eigenlijk niet meetelde in de omgeving.
Het ontbrak er aan allerlei wezenlijke en belangrijke voorzieningen. Bij het bezoek van Hare Majesteit de Koningin op 18 mei 1914 had hij zich geschaamd voor zijn eigen dorp. Men had er geen spoorlijn, er was geen tramlijn, de telegraaf was onbekend, en ook elektriciteit en telefoon waren een onbekend fenomeen.
Hij verzocht het college dan ook dringend om eens te onderzoeken of er geen centrale telefoon zou kunnen komen. Dat hoefde niet veel te kosten. Een kantoortje voor ƒ 300 en een kantoorhouder voor ƒ 150 zouden de totale investering zijn. Het college kwam in de volgende vergadering met een antwoord: de Eerste Wereldoorlog was uitgebroken! Het zou verstandig zijn om op betere tijden te wachten. Wel werd er toegestaan om een collecte te houden in het dorp voor de zwaar getroffen Belgische vluchtelingen.etc

 

9. Documentnummer: 201410  
Tentoonstelling 2013 - Op roet
Jaarboeken -- Jaarboek 2014           (2013)    [De Cromme Leeck]
Tentoonstelling 2013 - Op roet
 

10. Documentnummer: 201411  
Ontginning en afwatering van de Spanbroecker Kogge
Jaarboeken -- Jaarboek 2014           (800-1500)    [Bijman, A. (Arie)]
Tot in de middeleeuwen is het gebied achter de Hollandse duinen bedekt met een veenpakket. Vanaf ongeveer 800 na Chr. is men deze veenwilder-nis gaan ontginnen.
Het land ligt boven zeeniveau en de afwatering geschiedt via veenriviertjes van waaruit men het veen is gaan ontginnen.
Rond 1200 na Chr. is een groot gedeelte van het veen verdwenen. Na de ontginning van het veen, rond 1350 na Chr., wordt het land door dijken beschermd. De afwatering geschiedt door sluisjes tijdens eb. Het door zee omringde West-Friesland bevond zich in een hachelijke situatie.
Het bestaan van de bewoners hing af van de veiligheid die de omringdijk hun kon bieden...etc

 

11. Documentnummer: 201412  
Honderd jaar geleden (1914)
Jaarboeken -- Jaarboek 2014           (1914)    [De Cromme Leeck]
Honderd jaar geleden (1914)
 

12. Documentnummer: 201413  
Een wandeling door Wognum in 1968
Jaarboeken -- Jaarboek 2014           (1968)    [Groot, K. (Ko)]
Op 15 mei 1968 verschijnt het eerste nummer van het Wognumse dorpsblad Walhalla (Wognums Al-lerlei van Lezenswaardige Humoristische Actualiteiten, Leuteraire Letterkunsten en Activiteiten). Vijfentwintig jaar later, in 1993, wordt er een boekje samengesteld met een overzicht van een kwart eeuw dorps lief en leed. Ter gelegenheid van dit jubileum schrijft Ko Groot een verhaal over een wandeling door Wognum, gemaakt door ene Soimen.
Soimen loopt in 1968 van de Oosteinderweg tot de Kerkweg en beschrijft alles wat hij ziet en hoort. Daarmee zet hij een mooi tijdsbeeld neer van een periode die een kentering betekent in het vertrouwde, dorpse leven. Er komt nieuwbouw, er zijn plannen voor een gezondheidscentrum en een bejaardenhuis en misschien zal de kerk worden afgebroken. In de herfst van 2013, dus 45 jaar later, volgt Ina Broekhuizen de weg van Soimen nog eens en ze legt in een aantal foto’s vast waar hij over vertelt....etc

 

13. Documentnummer: 201414  
Jan en Corrie Boots, bewogen ondernemers
Jaarboeken -- Jaarboek 2014           (1900-2000)    [Wester, P. (Peter)]
In het jaarboek van De Cromme Leeck uit 2005 vertelt Annie Wester-de Vries hoe door het tweede huwelijk van haar grootmoeder Grietje Wenker (Acht Zaligheden) haar familie werd verbonden met de Ligtharts van de Grote Zomerdijk.
Jan Boots was een nazaat van deze Ligtharts.
In dit artikel beschrijft Peter Wester, zoon van Annie, aspecten van het leven van Jan Boots en zijn vrouw Corrie Dudock. etc

 

14. Documentnummer: 201415  
Koekhakken
Jaarboeken -- Jaarboek 2014           (2014)    [Wester, P. (Peter)]
Tijdens de kermis was het koekhakken eeuwenlang een algemeen voorkomend maar niet geheel ongevaarlijk volksvermaak. De koeken werden er speciaal voor gebakken: dunne, platte, kleverige en taaie stroopkoeken. Het was de kunst die koeken met een bijltje in een aantal afgesproken slagen, drie was het standaardaantal, op een hakblok door te hakken. Meestal was het een weddenschap tussen twee personen. De verliezer betaalde alle kosten: het gebruik van bijl en hakblok en de gebruikte koeken. Door de koek vast te houden tijdens het hakken, omdat die anders zou wegspringen, liep men de kans in het beste geval één vinger en in het slechtste geval een hele hand kwijt te raken. Overmatig gebruik van alcohol vergrootte het gevaar. De koek werd meestal bij plaatselijke ondernemers ingekocht. De investering in een koekhakkraam was klein, maar het inkomen dat men hiermee verdiende evenzeer. Er was namelijk veel concurrentie. Het West-Friese dialect kent de uitdrukking ‘laat ze maar koekhakken’, de betekenis is ‘laat ze maar begaan’.
 

15. Documentnummer: 201416  
Een historische akte uit 1063
Jaarboeken -- Jaarboek 2014           (1063)    [Kuijlman, J.,W.]
Dat de naam Woggungen (Wognum) voorkomt in een akte uit 1063 is bij velen bekend.
950 jaar geleden werd in deze akte geschreven over de kerk van dit dorp! Dat betekent dat hier ruim voor die tijd al bewoning was: die eerste Wognumers bouwden een aan de heilige Hiëronymus gewijde kapel op de plaats van de protestantse kerk aan de Raadhuisstraat.
Archeologisch onderzoek tijdens de restauratie van die kerk in 1974 bracht aan het licht dat onder het gebouw overblijfselen aanwezig zijn van vrijwel zeker de oude Hiëronymuskapel.
In de akte uit 1063 worden meer namen genoemd van dorpen in het huidige Noord- en Zuid-Holland. Zij bestonden dus alle reeds in de 11e eeuw. De heer J.W. Kuilman uit Zandvoort heeft de akte bestudeerd en daarover onderstaand artikel geschreven etc

 

16. Documentnummer: 201417  
De middeleeuwse geschiedenis van de familie Saal
Jaarboeken -- Jaarboek 2014           (1585-1900)    [Groot, K. (Ko)]
In de jaarboeken van De Cromme Leeck van de afgelopen drie jaar komen we regelmatig artikelen tegen die betrekking hebben op de familie Saal, die zo’n belangrijke rol heeft gespeeld in de geschiedenis van Wognum.
Daarbij is al gebleken dat de familie Saal één van de oudste families in Wognum is. De geschiedenis van deze familie blijft een boeiend onderwerp. Door ir. C. Koeman is in het verleden al eens de stamboon van deze familie uitgezocht vanaf Jan Saal, geboren in 1585. Deze stamboom is uitgegeven in de serie Westfriese geslachten in 1963 en is in te zien in het Westfries Archief in Hoorn.
Tijdens mijn bezoeken aan dit archief kwam ik nog vele oudere gegevens tegen over deze familie. Deze zijn hieronder beschreven en in de historische context geplaatst. etc

 

17. Documentnummer: 201418  
Mijn levensverhaal, deel 1
Jaarboeken -- Jaarboek 2014           (1913-2013)    [Hand, J. (Jan)]
Op zondag 10 november 2013 viert Jan Hand met veel genoegen zijn honderdste verjaardag. Helder van geest en scherp formulerend laat hij zijn gasten lachen maar ook stemmen zijn woorden tot nadenken. Ruim tien jaar eerder vertrouwde Jan Hand zijn levensverhaal toe aan het papier. In dit jaarboek publiceren wij het eerste deel van deze memoires...etc
 

18. Documentnummer: 201419  
Een 17e eeuwse cramerij in Wadway
Jaarboeken -- Jaarboek 2014           (1600-1700)    [Jong, S. (Sjaak)]
Tot nu toe waren de historici altijd van mening dat de mensen op het platteland voornamelijk van hun diggelenwerk voorzien werden door rondreizende marskramers, die met hun potten en pannen langs de deuren gingen. Sommige geschiedschrijvers maken ook wel melding van schippers uit Friesland, die met een schuit vol terpaarde ten behoeve van grondverbetering de boeren langs gingen en dan wat extra inkomsten probeerden te genereren door aardewerk te verkopen dat ze meegenomen hadden van pottenbakkers uit bijvoorbeeld Makkum.
Heel verrassend is het dan ook dat uit een akte, opgemaakt voor notaris Sijplandt te Opmeer in dato 20-12-1670, blijkt dat er in die tijd gewoon in de plaatselijke winkel in Wadway ook potten, pannen, borden en schalen verkocht werden. Dat werd in dit geval gedaan door Claes Jansz. Cramer met zijn vrouw Marij Aerjensdr. Omdat laatstgenoemde in 1670 kwam te overlijden heeft Claes Jansz. Cramer hierna een lijst van hun gezamenlijke inventaris opgesteld. Ze blijken een huis in Wadway te hebben, waarin in het voorhuis een cramerij (winkel) wordt gedreven.
Op het moment dat de inventarislijst wordt opgesteld, telt men in de winkel 51 borden, schalen en kommen en voorts een partij potten en pannen en andere koopwaar, waarvan het precieze aantal niet kan worden vastgesteld, wegens de dagelijkse aan- en verkoop. Waar deze winkel in Wadway ooit gestaan heeft, is misschien door archiefonderzoek nog eens te achterhalen.
Maar hier volgt over deze interessante vondst alvast een transcriptie van de akte zoals opgemaakt voor notaris Sijplandt.

 

19. Documentnummer: 201420  
Zestig jaar Katholiek Vrouwengilde in Nibbixwoud
Jaarboeken -- Jaarboek 2014           (1913-2013)    [Admiraal-Koemeester, J.A. (Joke)]
19 september 2013 is een mijlpaal voor het katholiek Vrouwengilde van Nibbixwoud, het bestaat dan zestig jaar.
Reden om een feestje te vieren, waarvoor de zesenvijftig leden al een tijdje hebben gespaard. Een aantal van de plaatselijke gilden die deel uitmaakten van KVG Nederland zijn er al niet meer, maar Nibbixwoud is nog springlevend.
De overkoepelende organisatie KVG Nederland vierde dit jaar ook feest en wel op 23 april vanwege het honderdjarig bestaan.

 

20. Documentnummer: 201421  
Jaarkroniek 2013
Jaarboeken -- Jaarboek 2014           (2013)    [Admiraal-Koemeester, J.A. (Joke) & Schouwe-Schouten, T, (Trudy) & Veken, C.A.G. (Kees)]
Jaarkroniek 2013
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 30 april 2022