Historische Stichting 'De Cromme Leeck'

Historische Stichting 'De Cromme Leeck'
Homepage CL Documenten CL Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Jaarboeken ==> Jaarboek 2013     

Aantal gevonden publicaties : 26   (uit: 413)


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Documentnummer

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Documentnummer: 201301  
De strandwal Zandwerven
Jaarboeken -- Jaarboek 2013           (2013)    [Bijman, A. (Arie)]
Zo'n 5000 jaar geleden ontstond de strandwal Zandwerven in een waddenzee.
Gedurende de periode van 4700 tot 3900 jaar geleden werd de strandwal bewoond door jagers/vissers/verzamelaars die ook vee hielden en wat graan verbouwden. Door veranderde waterstromen en veenvorming werd bewoning daar onmogelijk. Tijdens de ontginning van het gevormde veen rond het jaar l000 kwam de strandwal tevoorschijn. Inmiddels is veel zandweggegraven.....etc

 

2. Documentnummer: 201302  
Blauwe druiven uit Wognum
Jaarboeken -- Jaarboek 2013           (1940-1970)    [Schutte, A. (Ans)]
Cor Schutte kwam als 2l-jarige naar Wognum.
Hij was als zoon van de timmerman Wouter Schutte en zijn vrouw Maartje Kool op 24 oktober 1899 geboren in De Weere. Cor voelde niets voor een bestaan als timmerman en werkte na de openbare lagere school her en der als landarbeider. Toen hij in 1921 naar Wognum verhuisde, ging hij daar werken als buschauffeur....etc

 

3. Documentnummer: 201304  
Voorwoord jaarboek 2013
Jaarboeken -- Jaarboek 2013           (2013)    [Broekhuizen-Slot, I. (Ina) & Schouwe-Schouten, T. (Trudy)]
Voorwoord jaarboek 2013
 

4. Documentnummer: 201305  
Het oudste huisje van Nibbixwoud
Jaarboeken -- Jaarboek 2013           (2013)    [Admiraal-Koemeester, J.A. (Joke)]
Voordat dit pandje van de aardbodem verdwijnt heb ik er foto's van gemaakt.
Stukje bij beetje blijft er steeds minder van over. Hoe oud is het, wie heeft er gewoond, hoe zag het eruit toen het werd gebouwd?
Een aantal zaken is moeilijk meer te achterhalen, vooral wanneer het precies gebouwd is. De schatting is rond 1875. Het gedeelte dat er nu nog staat, is het woongedeelte geweest.
De originelekleuren zijn nog aanwezig: ossenbloedrode deuren van de bedstede en de kast. Maar wanneer je deze opent, zit er niets meer achter en kijkje zo in de buitenlucht.
De buitenmuren hebben de kenmerkende blauwe kleur. De stookplaats is ook aanwezig met een rookkanaal door de zolder. Die is daar goed te zien.
Naast de stookplaats beneden, tevens keukentje, is er maar één grote kamer met een houten planken vloer. Een slaapkamer is daar niet aanwezig. Misschien sliep men op zolder, maar dat was dan wel krap. Het dak is laag en schuin. Dat wordt nu gestut door een beddenspiraal....etc

 

5. Documentnummer: 201306  
Wetenswaardigheden
Jaarboeken -- Jaarboek 2013           (2013)    [Groot, K. (Ko)]
Wetenswaardigheden
 

6. Documentnummer: 201307  
Sellecum, een geheimzinnige naam
Jaarboeken -- Jaarboek 2013           (2013)    [Kok, N. (Niel)]
De naam Sellecum komt uit een akte van een openbare verkoop uit 1815 die gehouden werd in café De Boerendans in Hauwert.
Maar wat is de betekening van de naam Silkum/Sellecum?
Het laatste gedeelte van de naam, um, is afgeleid van heem en staat voor erf, huis, woonplaats, dorp. Dit um komen we ook tegen in Wognum en, in een iets andere vorm, in bijvoorbeeld Ursem en Etersheim. Volgens senior archeoloog Gerard Alders van Cultuurcompagnie Noord-Holland is dit naam-type tot de tiende eeuw voor nieuwe woonplekken gebruikt en daarna niet meer ....etc

 

7. Documentnummer: 201308  
Historisch hekwerk bij de Wognumse Kerk
Jaarboeken -- Jaarboek 2013           (1850-1900)    [Groot, K. (Ko)]
In het jaarboek van 2012 verscheen onder deze titel op pagina 98 een bijdrage van Jan Hania en Ina Broekhuizen-Slot. Men sprak in dat artikel het vermoeden uit dat het prachtige hekwerk rond de protestantse kerk tussen 1850 en 1870 geplaatst was.
Inmiddels is uit bronnen in het Streekarchief duidelijk geworden dat dit hekwerk rond l890 is geplaatst. Aan de noordzijde en de westzijde van de kerk was namelijk tot l889 een sloot aanwezig tussen de wegen (Raadhuisstraat en Oude Gouw) en het kerkerf.....etc

 

8. Documentnummer: 201309  
Mario Kesteloo's gloriejaren bij het Wognums Zangkoor
Jaarboeken -- Jaarboek 2013           (1903-1915)    [Broekhuizen-Slot, I. (Ina)]
Marius Leendert Kesteloo (Benningbroek 23-11-1886-Venhuizen 24-11-1944) was een zoon van Jan Karel Kesteloo en Jacoba Bastiana Haringman. Zijn ouders waren afkomstig uit Zeeland.
In 1880 kreeg vader Kesteloo een aanstelling als hoofdonderwijzer aan de openbare lagere school in Benningbroek. In 1905 kreeg hij een prachtig boekwerk ter gelegenheid van zijn 25-jarige ambtsvervulling. Daarin staan, geschreven in schoonschrift, alle namen van zijn oud1eerlingen. Vlaaren en Bontekonings naastelkaar, want de school was destijds voor alle gezindten. etc.

 

9. Documentnummer: 201310  
Onze voornamen
Jaarboeken -- Jaarboek 2013           (1500-2000)    [Groot, K. (Ko)]
Aanvankelijk waren onze voornamen vooral van Germaanse, Friese en Keltische oorsprong.
Van de Noormannen en Vikingen waren er ook van die zijde wat invloeden te bespeuren.
Na de kerstening zien we dat heiligennamen een toenemende rol gaan spelen. In Noord-Holland kwam de kerstening na 700 op gang. Daarbij trad in eerste instantie nogal wat wildgroei op in `heiligen'. Een veelheid van lokale heiligen was daarvan het gevolg. Zeker toen in de oude rechtspraak in alle landen om ons heen het systeem van bedevaarten als vorm strafoplegging toenam. Een straf die tot halverwege de 17e eeuw werd toegepast...etc

 

10. Documentnummer: 201311  
Wetenswaardigheden
Jaarboeken -- Jaarboek 2013           (2013)    [De Cromme Leeck]
Wetenswaardigheden
 

11. Documentnummer: 201312  
Bouwhistorische werkgroep, jongste llot aan de Cromme Leeckstam
Jaarboeken -- Jaarboek 2013           (2013)    [Sloëtjes, H. (Henk)]
Sinds 2010 beschikt De Cromme Leeck over een bouwhistorische werkgroep. De leden zijn Joop Koning, Nico Groot, Koos Ligthart en Henk Sloëtjes. De taak bestaat uit het opmeten, fotograferen en beschrijven van panden die bouwhistorisch interessant zijn, een maatschappelijke functie hadden of waarover een artikel in een jaarboek is gepubliceerd, en die door sloop of ingrijpende verbouwing gaan verdwijnen. Het doel is het pand op papier en digitaal voor het nageslacht te behouden....etc
 

12. Documentnummer: 201313  
De Beukenhoeve in Nibbixwoud
Jaarboeken -- Jaarboek 2013           (1920-2000)    [Broekhuizen-Slot, I. (Ina) & Sloëtjes, H. (Henk)]
De voorstolp meet globaal 14 bij l8 meter.
Het woongedeelte langs de noordgevel (wegzijde) en westgevel is in de jaren l920 verbouwd en uitgebreid, wellicht in l928 toen Dirk Ruijter het complex kocht.
Aan de voorzijde verrees naast de darsdeuren (van smalle kraaldelen) een nieuwe gevel met bovenverdieping en plat dak. Iets uit het midden een fraaie voordeur, met langwerpige zijruitjes en drie bovenlichten (`melkmeisje'), die aan beide zijden geflankeerd wordt door twee drielichts kozijnen met bovenlichten.
Op de verdieping twee dubbele uitzet-ramen met twee horizontale roetjes. Verspreid over de gevel zeven rozetankers plus twee in het geveldeel naast de darsdeuren.
Dit vernieuwde voorhuis omvat ook de plek waar zich vroeger een zout/kaaskamer bevonden zal hebben, rechts van de darsdeuren. etc

 

13. Documentnummer: 201314  
Honderd jaar geleden
Jaarboeken -- Jaarboek 2013           (1913)    [Groot, K. (Ko)]
Honderd jaar geleden
 

14. Documentnummer: 201315  
Tentoonstelling "Eigen werk" in 2012
Jaarboeken -- Jaarboek 2013           (2012)    [De Cromme Leeck]
Tentoonstelling "Eigen werk" in 2012
 

15. Documentnummer: 201316  
Kaartboek van het Kerkenarmenfonds
Jaarboeken -- Jaarboek 2013           (1600-1700)    [Kok, N. (Niel)]
De kaartboeken van bovengenoemde instellingen bevinden zich in het Westfries Archief. In het jaarboek van 2010 zijn de kaarten van de `Huyssittende Armen deser stede Hoorn' afgebeeld.
In dit artikel laten we oude kaarten van het Kerkenarmen-fonds zien. H
et betreffen kaarten van landerijen in Wognum en Zwaag (waarvan percelen grenzend aan de Zwaagdijk). Het Kerkenarmenfonds bezat voor zover we weten geen land in Nibbixwoud. De kaarten van het Weeshuis zullen we in een volgend jaarboek beschrijven....etc

 

16. Documentnummer: 201317  
Honderd jaar later - Oude Hoornseweg
Jaarboeken -- Jaarboek 2013           (1913-2013)    [Broekhuizen-Slot, I. (Ina)]
Een ansicht en een foto van de Oude Hoornseweg, met een aantal vrolijk poserende Wognummers. De ansicht dateert van 1913.
Honderd jaar later, in het vroege voorjaar van 2013, maakte Martin Stam op dezelfde plek een foto van de straat en twaalfbuurtbewoners...etc

 

17. Documentnummer: 201318  
Hout en elektriciteit - Herinneringen aan Johan Kuiper
Jaarboeken -- Jaarboek 2013           (1914-1972)    [Boer-Kuiper, D. (Dia) de & Kuiper, D. (Dirk)]
Mijn ouders Johan Kuiper (1914-1972) en Anna de Winkel (1918-2004) trouwden op 17april 1940. Mijn moeder kwam bij haar man en haar schoonmoeder Elisabeth Houten wonen.
Mijn grootmoeder Elisabeth Kuiper-Houten overleed in 1949. Grootvader Dirk Kuiper, geboren in 1885, was in november 1939 overleden en voor zover ik weet nam mijn vader het timmerbedrijf meteen over. Hij had geleerd voor timmerman op de ambachtsschool op het Keern te Hoorn. Hij was ook elektricien en erkend waterfitter, dat kon je op een bordje van de PWN aan de gevel zien!....etc

 

18. Documentnummer: 201319  
Over enkele Cafe's en een opgraving in Wognum
Jaarboeken -- Jaarboek 2013           (1582-1700)    [Jong, S. (Sjaak)]
Op l2 juli l582 bekent Taems Jansz. uit Wognum f 150,- schuldig te zijn aan een zekere Geerte Lubbertsdochter wegens geleverd Delfts bier.
Van deze som mag hij f l00,- zonder rente blijven gebruiken zolang hij van Geerte bier slijt en zonder dat hij buiten haar wil om ook van een ander bier slijt.
Als borg voor deze lening stelt hij zijn huis en erf in Wognum, waar hij nu in en op woont. Het belendt met Pieter Stansz. ten westen en het predicantshuis(de pastorie dus) ten oosten. Ik heb nog te weinig onderzoek verricht om te kunnen vaststellen of dit café al lang bestond of wanneer het verdwenen is. Wel wordt het al genoemd in de l0e penning van1561. Dan is de bewoner Pieter Heijckxsz., waard. En het belendt aan de oostkant met het `paestors huis' ....etc

 

19. Documentnummer: 201320  
Belevenissen van burgemeester Jan Commandeur Tzn
Jaarboeken -- Jaarboek 2013           (1835-1860)    [Baar, T.C. (Tom) van]
Beschuldiging van sodomie
Op 22 december 1854 stuurt burgemeester Jan Commandeur Tzn. een brief met bijlagen aan de wel Edele Heer Officier van Justitie bij de Arrondissementsrechtbank te Hoorn. Het betreft een aanklacht van Cornelis van der Hulst wegens belediging door Pieter Hes. Het schrijven begint met getuigenverklaringen vande echtelieden Antje Bakker en Willem Stegeman, in wiens huis de beledigingen hebben plaatsgevonden. Hierna volgt de aanklacht van Cornelis van der Hulstzelf. Ten slotte komt beklaagde Pieter Hes aan het woord. Zijn verklaring volgt hierna......etc

 

20. Documentnummer: 201321  
Het meisje dat nooit in Wognum kwam
Jaarboeken -- Jaarboek 2013           (1911-1915)    [Baar, T.C. (Tom) van]
Ik stel me voor dat Willem `s avonds na het eten rustig de poststukken van die dag een voor een opent. Het zijn doorgaans uitnodigingen en dankzeggingen voor optredens die hij ontvangt. Soms een brief vaneen familielid. Maar vandaag zit er een bijzondere brief bij. Het is een brief van een onbekend meisje van 24 jaar. En in de brief stort dat meisje meteen haar hele hart uit.
Ze schrijft over zichzelf, haar familie, haar dorp, haar uitgemaakte verloving en haar nieuwe onbereikbare liefde. Ze is niet gelukkig, zo schrijft ze, en ze roept de haar totaal onbekende Willem Saal op om haar te helpen. Willem leest de brief nog een of twee keer nauwgezet door totdat zijn vrouw hem roept voor een kopje thee.
Maar de dag erna laat de brief hem niet los en het eerste wat hij doet als hij klaar is met zijn werk, is hem nogmaals lezen. Ja, het staat er echt: 'Als U mij nu kunt helpen, maakt u een jong meisje gelukkig! etc.

 

21. Documentnummer: 201322  
Uit het leven van mijn grootvader Pieter van Diepen
Jaarboeken -- Jaarboek 2013           (1842-1920)    [Diepen, M. (Marie) van]
Pieter van Diepen werd geboren op 29 oktober1842 als tweede zoon van Cornelis (Cees) van Diepen en Adriana Huiberts. Zij woonden aan de Noorddijk, gemeente Ursem. De Noorddijk was toen nog een klein doodlopend weggetje. Omdat er in Ursem toen nog geenkatholieke kerk was, werd Pieter gedoopt inde katholieke kerk van De Goorn. De dopeling werd in een schuitje naar de kerk gebracht. Vermoedelijk na de dood van Pieters opoe, Antje zoet, in1848, verhuisde het gezin van Cees van Diepen naar Obdam naar een boerderij die ook familiebezit was... rtc.
 

22. Documentnummer: 201323  
Woonterpjes uit de 12e eeuw in wognum
Jaarboeken -- Jaarboek 2013           (1100-1200)    [Schrickx, Ch. (Christiaan)]
Wokgunge
Wognum is een van de oudste plaatsen van West-Friesland. De plaatsnaam Wokgunge (Wognum)komt voor in een lijst van kerken die wordt gedateerd tussen 993 en 1049. Het benoemingsrecht van de pastoor en de inkomsten uit de parochie waren in bezit van de abdij van Echternach in het huidige Luxemburg.
Later kwamen deze rechten in bezit van de abdij van Egmond. Uit deze oude vermelding blijkt dat Wognum al in de 10e eeuw moet hebben bestaan. Het was toen een van de weinige plaatsen ineen uitgestrekt veengebied.
Een nog hogere ouderdom ligt niet voor de hand, aangezien vondstmateriaal uit die tijd in de omgeving van Wognum tot nu toe volledig ontbreekt. In de l0e eeuw was Wognum vermoedelijk niet meer dan een gehucht met een kapel en een aantal huizen....etc

 

23. Documentnummer: 201324  
Jaarkroniek 2012
Jaarboeken -- Jaarboek 2013           (2012)    [Schouwe-Schouten, T. (Trudy) & Admiraal-Koemester, J. (Joke) & Veken, C.A.G. (Kees)]
Jaarkroniek 2012
 

24. Documentnummer: 201325  
Wat verdween in 2012
Jaarboeken -- Jaarboek 2013           (2012)    [De Cromme Leeck]
Wat verdween in 2012
 

25. Documentnummer: 201326  
Schenkingen 2012
Jaarboeken -- Jaarboek 2013           (2012)    [De Cromme Leeck]
Schenkingen 2012
 

26. Documentnummer: 201327  
Colofon 2013
Jaarboeken -- Jaarboek 2013           (2013)    [De Cromme Leeck]
Colofon 2013
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 29 april 2022